คำชี้แจง ให้เลือกเงื่อนไขจาก ประเภทบรรจุภัณฑ์ เป็นตัวแปรเริ่มต้น ในการสืบค้นข้อมูลมาตรฐาน ข้อตกลง และกฏระเบียบต่างๆ
 
 
ประเภทบรรจุภัณฑ์ :     หมวดหมู่ :    ภูมิภาค :    คำค้น :
 
 
 
 
หมวดบรรจุภัณฑ์
มาตรฐาน
ภูมิภาค
มาตรฐาน ข้อตกลง และกฏระเบียบ
วันที่อัพเดท
บรรจุภัณฑ์กระดาษ
( ทั้งหมด 343 รายการ )
ด้านการขนส่ง
เอเชีย
JIS Z 0235:2002 Cushioning materials for packaging -- Determination of cushioning performance
18/04/2558
JIS Z 0240:2002 Structural cushioning materials for packaging -- Determination of cushioning performance
18/04/2558
JIS Z 0119:2002 Mechanical-shock fragility testing methods for packaging and products design
18/04/2558
ยุโรป
JIS Z 0119:2002 Mechanical-shock fragility testing methods for packaging and products design
18/06/2562
JIS Z 0119:2002 Mechanical-shock fragility testing methods for packaging and products design
18/06/2562
JIS Z 0119:2002 Mechanical-shock fragility testing methods for packaging and products design
18/06/2562
JIS Z 0119:2002 Mechanical-shock fragility testing methods for packaging and products design
18/04/2558
JIS Z 0119:2002 Mechanical-shock fragility testing methods for packaging and products design
18/04/2558
JIS Z 0119:2002 Mechanical-shock fragility testing methods for packaging and products design
18/04/2558
JIS Z 0119:2002 Mechanical-shock fragility testing methods for packaging and products design
18/04/2558
JIS Z 0119:2002 Mechanical-shock fragility testing methods for packaging and products design
18/04/2558
อเมริกา
ASTM D6653 / D6653M – 13 Standard Test Methods for Determining the Effects of High Altitude on Packaging Systems by Vacuum Method
02/07/2559
ASTM D7932 – 14 Standard Specification for Printed, Pressure-Sensitive Adhesive Labels for Use in Extreme Distribution Environments
02/07/2559
ASTM D6198 – 12 Standard Guide for Transport Packaging Design
19/06/2559
ASTM D6344 – 04(2009) Standard Test Method for Concentrated Impacts to Transport Packages
19/06/2559
ASTM D6537 – 00(2014) Standard Practice for Instrumented Package Shock Testing For Determination of Package Performance
19/06/2559
ASTM D7030 – 04(2009) Standard Test Method for Short Term Creep Performance of Corrugated Fiberboard Containers Under Constant Load Using a Compression Test Machine
19/06/2559
ASTM D5118 / D5118 – 15 Standard Practice for Fabrication of Fiberboard Shipping Boxes
05/05/2559
ASTM D4003 – 98(2015) Standard Test Methods for Programmable Horizontal Impact Test for Shipping Containers and Systems
18/04/2559
ASTM D4279 – 95(2009) Standard Test Methods for Water Vapor Transmission of Shipping Containers-Constant and Cycle Methods
18/04/2559
ASTM D2860/D2860M – 04(2010) Standard Test Method for Adhesion of Pressure-Sensitive Tape to Fiberboard at 90? Angle and Constant Stress
18/04/2559
ASTM D6179-07 Standard Test Methods for Rough Handling of Unitized Loads and Large Shipping Cases and Crates
27/03/2559
ASTM D1185-98a (2009) Standard Test Methods for Pallets and Related Structures Employed in Materials Handling and Shipping
27/03/2559
ASTM D4168-95(2008) e1 Standard Test Methods for Transmitted Shock Characteristics of Foam-in-Place Cushioning Materials
27/03/2559
ASTM D4919-03(2008) Standard Guide for Testing of Hazardous Materials Packaging
27/03/2559
ASTM D6055-96(2014) Standard Test Methods for Mechanical Handling of Unitized Loads and Large Shipping Cases and Crates
27/03/2559
ASTM D5487 - 98(2008) Standard Test Method for Simulated Drop of Loaded Containers by Shock Machines
27/03/2559
ASTM D7790 - 12 Standard Guide for Preparation of Plastic Packagings Containing Liquids for United Nations (UN) Drop Testing
27/03/2559
ASTM D5264 - 98(2011) Standard Practice for Abrasion Resistance of Printed Materials by the Sutherland Rub Tester
27/03/2559
ASTM E122 - 09e1 Standard Practice for Calculating Sample Size to Estimate, With Specified Precision, the Average for a Characteristic of a Lot or Process
27/03/2559
ASTM D2221 - 95 Standard Test Method for Creep Properties of Package Cushioning Materials
27/03/2559
ASTM D2658 – 04(2013) Standard Test Method for Determining Interior Dimensions of Fiberboard Boxes (Box Gage Method)
27/03/2559
ASTM D3013 – 14 Standard Test Method for Thermal Insulation Performance of Distribution Packages
27/03/2559
ASTM D5277 - 92(2008) Standard Test Method for Performing Programmed Horizontal Impacts Using an Inclined Impact Tester
05/10/2558
ASTM D996-10a Standard Terminology of Packaging and Distribution Environments
23/09/2558
ASTM D4169-14 Standard Practice for Performance Testing of Shipping Containers and Systems
23/09/2558
ASTM D4332-14 Standard Practice for Conditioning Containers, Packages, or Packaging Components for testing
23/09/2558
ASTM D951-99(2010) Standard Test Method for Water Resistance of Shipping Containers by Spray Method
23/09/2558
ASTM D5276-98(2009) Standard Test Method for Drop Test of Loaded Containers by Free Fall
23/09/2558
ASTM D4728-06(2012) Standard Test Method for Random Vibration Testing of Shipping Containers
23/09/2558
ASTM D5112-98(2009) Standard Test Method for Vibration (Horizontal Linear Motion) Test of Products
23/09/2558
ASTM D3580-95(2010) Standard Test Methods for Vibration (Vertical Linear Motion) Test of Products
23/09/2558
ASTM D999-08 Standard Test Methods for Vibration Testing of Shipping Containers
23/09/2558
ASTM D642 - 00(2010) Standard Test Method for Determining Compressive Resistance of Shipping Containers, Components, and Unit Loads
23/09/2558
ASTM D4577 - 05(2010) Standard Test Method for Compression Resistance of a Container under Constant Load
23/09/2558
ASTM D880-92(2008) Standard Test Method for Impact Testing for Shipping Containers and Systems
23/09/2558
สากล
ISO 2873:2000(en) Packaging — Complete, filled transport packages and unit loads — Low pressure test
21/04/2561
ISO 2875:2000(en) Packaging — Complete, filled transport packages and unit loads — Water-spray test
21/04/2561
ISO 3394:2012(en) Packaging — Complete, filled transport packages and unit loads — Dimensions of rigid rectangular packages
21/04/2561
ISO 4180:2009(en) Packaging — Complete, filled transport packages — General rules for the compilation of performance test schedules
21/04/2561
ISO 8768:1987(en) Packaging — Complete, filled transport packages — Toppling test
21/04/2561
ISO 16106:2006(en) Packaging — Transport packages for dangerous goods — Dangerous goods packagings, intermediate bulk containers (IBCs) and large packagings — Guidelines for the application of ISO 9001
21/04/2561
ISO 16495:2013(en) Packaging — Transport packaging for dangerous goods — Test methods
21/04/2561
ISO 780:2015 Packaging — Distribution packaging — Graphical symbols for handling and storage of packages
20/05/2560
ISO 3394:2012 Packaging — Complete, filled transport packages and unit loads — Dimensions of rigid rectangular packages
20/05/2560
ISO 4178:1980 Complete, filled transport packages — Distribution trials — Information to be recorded
20/05/2560
ISO 3676:2012 Packaging — Complete, filled transport packages and unit loads — Unit load dimensions
06/03/2560
TAPPI T802om-12 Drop test for fiberboard shipping containers
27/03/2559
TAPPI T804om-12 Compression test of fiberboard shipping containers
27/03/2559
TAPPI T 826 om-13 Short span compressive strength of containerboard, Test Method
27/03/2559
TAPPI T 830 om-11 Ink rub test of container board and corrugated board, Test Method
27/03/2559
TAPPI T 800 cm-06 Drum Test for Fiberboard Shipping Containers (Revolving Hexagonal Drum)
27/03/2559
รหัสสากล (GS1)
11/01/2559
ISTA 2 Series: Partial Simulation Performance Tests Procedure 2C: Furniture Packages
04/06/2558
ISTA 3 Series: General Simulation Performance Tests Procedure 3A: Packaged-Products for Parcel Delivery System Shipments 70kg (150 lb) or Less (standard, small, flat or elongated)
04/06/2558
ISTA 3 Series: General Simulation Performance Tests Procedure 3B: Packaged-Products for Less- Than-Truckload (LTL) Shipment
04/06/2558
ISTA 3 Series: General Simulation Performance Tests Procedure 3E: Unitized Loads of Same Product
04/06/2558
ISTA 3 Series: General Simulation Performance Tests Procedure 3H: Performance Test for Products or Packaged-Products in Mechanically Handled Bulk Transport Containers
04/06/2558
ISTA 3 Series: General Simulation Performance Tests Project 3K: Fast Moving Consumer Goods for the European Retail Supply Chain
04/06/2558
ISTA 4 Series: Enhanced Simulation Performance Tests.
04/06/2558
ISTA 7 Series: Development Tests Procedure 7D: Temperature Test for Transport Packaging
04/06/2558
ISTA 7 Series: Development Tests Standard 7E: Testing Standard for Thermal Transport Packaging Used in Parcel Delivery System Shipment
04/06/2558
ISTA 1 Series: Non-Simulation Integrity Performance Tests Procedure 1A: Packaged-Products weighing 150 lb (68 kg) or Less
18/04/2558
ISTA 1 Series: Non-Simulation Integrity Performance Tests Procedure 1B: Packaged-Products weighing Over 150 lb (68 kg) asic Requirements: fixed displacement vibration and shock testing.
18/04/2558
ISTA 1 Series: Non-Simulation Integrity Performance Tests Procedure 1C: Extended Testing for Individual Packaged-Products weighing 150 lb (68 kg) or Less
18/04/2558
ISTA 1 Series: Non-Simulation Integrity Performance Tests Procedure 1D: Extended Testing for Individual Packaged-Products weighing Over 150 lb (68 kg)
18/04/2558
ISTA 1 Series: Non-Simulation Integrity Performance Tests Procedure 1E: Unitized Loads
18/04/2558
ISTA 1 Series: Non-Simulation Integrity Performance Tests Procedure 1G: Packaged-Products weighing 150 lb (68 kg) or Less (Random Vibration)
18/04/2558
ISTA 1 Series: Non-Simulation Integrity Performance Tests Procedure 1H: Packaged-Products weighing Over 150 lb (68 kg) (Random Vibration)
18/04/2558
ISTA 2 Series: Partial Simulation Performance Tests Procedure 2A: Packaged-Products weighing 150 lb (68 kg) or Less
18/04/2558
ISTA 2 Series: Partial Simulation Performance Tests Procedure 2B: Packaged-Products weighing over 150 lb (68 kg)
18/04/2558
ISO 2206:1987 Packaging -- Complete, filled transport packages -- Identification of parts when testing
09/01/2558
ISO 2233:2000 Packaging -- Complete, filled transport packages and unit loads -- Conditioning for testing
09/01/2558
ISO 780:1997 Packaging -- Pictorial marking for handling of goods
09/01/2558
ISO 15394:2009 Packaging -- Bar code and two-dimensional symbols for shipping, transport and receiving labels
09/01/2558
ISO 2248:1985 Packaging -- Complete, filled transport packages -- Vertical impact test by dropping
09/01/2558
ISO 8318:2000 Packaging -- Complete, filled transport packages and unit loads -- Sinusoidal vibration tests using a variable frequency
09/01/2558
ISO 2247:2000 Packaging -- Complete, filled transport packages and unit loads -- Vibration tests at fixed low frequency
09/01/2558
ISO 13355: 2001 Packaging -- Complete, filled transport packages and unit loads -- Vertical random vibration test
09/01/2558
ISO 2234:2000 Packaging -- Complete, filled transport packages and unit loads -- Stacking tests using a static load
09/01/2558
ISO 10531:1992 Packaging -- Complete, filled transport packages -- Stability testing of unit loads
09/01/2558
ISO 12048:1994 Packaging -- Complete, filled transport packages -- Compression and stacking tests using a compression tester
09/01/2558
ISO 2244:2000 Packaging -- Complete, filled transport packages and unit loads -- Horizontal impact tests
09/01/2558
ISO 8474:1986 Packaging -- Complete, filled transport packages -- Water immersion test
09/01/2558
ISO 2876:1985 Packaging -- Complete, filled transport packages -- Rolling test
09/01/2558
ISO 16103:2005 Packaging -- Transport packaging for dangerous goods -- Recycled plastics material
09/01/2558
ด้านสิ่งแวดล้อม
เอเชีย
กฎหมายสิ่งแวดล้อมภาพรวมของเอเซีย
11/01/2559
กฎหมายสิ่งแวดล้อมภาพรวมของเอเชีย
11/01/2559
กฎหมายสิ่งแวดล้อมภาพรวมของเอเซีย
11/01/2559
ภาพรวมของกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของเอเชีย
26/12/2558
กฎหมายสิ่งแวดล้อมภาพรวมของเอเซีย
26/12/2558
ยุโรป
BS EN 13427:2004 Packaging. Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging waste
26/12/2558
BS EN 13428:2004 Packaging. Requirements specific to manufacturing and composition. Prevention by source reduction
26/12/2558
BS EN 13430:2004 Packaging. Requirements for packaging recoverable by material recycling
26/12/2558
BS EN 13431:2004 Packaging. Requirements for packaging recoverable in the form of energy recovery, including specification of minimum inferior calorific value
26/12/2558
ภาพรวมของกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของสหภาพยุโรป
26/12/2558
อเมริกา
ASTM D5663 - 15 Standard Guide for Validating Recycled Content in Packaging Paper and Paperboard
26/12/2558
ภาพรวมของกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของสหรัฐอเมริกา
26/12/2558
สากล
ISO 21067-2:2015(en) Packaging — Vocabulary — Part 2: Packaging and the environment terms
30/04/2561
ISO 14044:2006 Environmental management – Life cycle assessment – Requirements and guidelines
11/01/2559
การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assistment, LCA)
11/01/2559
ISO 14046:2014 Environmental management Water footprint Principles, requirements and guidelines
11/01/2559
ISO/TR 14047:2012 Environmental management Life cycle assessment Illustrative examples on how to apply ISO 14044 to impact assessment situations
11/01/2559
ISO/TS 14048:2002 Environmental management Life cycle assessment Data documentation format
11/01/2559
ISO/TR 14049:2012 Environmental management Life cycle assessment Illustrative examples on how to apply ISO 14044 to goal and scope definition and inventory analysis
11/01/2559
ISO/TR 14071:2014 Environmental management Life cycle assessment Critical review processes and reviewer competencies: Additional requirements and guidelines to ISO 14044:2006
11/01/2559
ISO/TR 14072:2014 Environmental management Life cycle assessment Requirements and guidelines for organizational life cycle assessment
11/01/2559
การฟอกเขียว (Greenwashing)
11/01/2559
รอยเท้านิเวศน์ (Ecological Footprint)
11/01/2559
รอยเท้าน้า (Water Footprint)
11/01/2559
Carbon Trust Certification
11/01/2559
The Carbon Trust Standard
11/01/2559
The Carbon Trust Standard for Water
11/01/2559
The Carbon Trust Standard for Waste
11/01/2559
The Carbon Trust Standard for Supply Chain
11/01/2559
Carbon Trust Footprint Certification
11/01/2559
ISO/TR 17098:2013 Packaging material recycling -- Report on substances and materials which may impede recycling
26/12/2558
IS0 14000 มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
26/12/2558
ISO 14001:2015 Environmental management systems -- Requirements with guidance for use
26/12/2558
ISO 14004:2004 Environmental management systems -- General guidelines on principles, systems and support techniques
26/12/2558
ISO 14021:1999 Environmental labels and declarations -- Self-declared environmental claims (Type II environmental labeling)
26/12/2558
ISO 14024:1999 Environmental labels and declarations -- Type I environmental labelling -- Principles and procedures
26/12/2558
ISO 14025:2006 Environmental labels and declarations -- Type III environmental declarations -- Principles and procedures
26/12/2558
ISO 14020:2000 Environmental labels and declarations -- General principles
26/12/2558
ISO 14040:2006 Environmental management – Life cycle assessment – Principles and framework
26/12/2558
ISO 18605:2013 Packaging and the environment — Energy recovery
14/11/2558
ISO 18606:2013 Packaging and the environment — Organic recycling
14/11/2558
ISO 18601:2013 Packaging and the environment— General requirements for the use of ISO standards in the field of packaging and the environment
05/10/2558
ISO 18602:2013 Packaging and the environment — Optimization of the packaging system
05/10/2558
ISO 18603:2012 Packaging and the environment — Reuse
05/10/2558
ISO 18604:2013 Packaging and the environment — Material recycling
05/10/2558
รูปแบบฉลากสิ่งแวดล้อมแบบต่างๆ
23/09/2558
ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เอเชีย
การกำกับดูแลกระดาษสัมผัสอาหารในประเทศไทย
23/09/2558
การกำกับดูแลกระดาษสัมผัสอาหารในประเทศญี่ปุ่น
12/07/2558
ยุโรป
COMMISSION RECOMMENDATION (EU) 2019/794 of 15 May 2019 on a coordinated control plan with a view to establishing the prevalence of certain substances migrating from materials and articles intended to come into contact with food.
18/06/2562
Public consultation about Evaluation of Food Contact Materials (FCM)
18/06/2562
CEN/TC 172 - Pulp, paper and board EN 12498:2018 Paper and board - Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Determination of cadmium, chromium and lead in an aqueous extract
18/03/2562
CEN/TC 172 - Pulp, paper and board EN 1104:2018 Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Determination of the transfer of antimicrobial constituents
18/03/2562
CEN/TC 172 - Pulp, paper and board EN 648:2018 Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Determination of the fastness of fluorescent whitened paper and board
18/03/2562
CEN/TC 172 - Pulp, paper and board EN 646:2018 Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Determination of colour fastness of dyed paper and board
18/03/2562
CEN/TC 172 - Pulp, paper and board EN 645:1993 Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Preparation of a cold water extract
18/03/2562
Safety assessment of the process ‘Gneuss 1’, based on Gneuss technology, used to recycle post?consumer PET into food contact materials
18/12/2561
CEN — EN 646:2006 Paper and board intended to come into contact with foodstuffs. Determination of colour fastness of dyed paper and board
20/08/2560
CEN — EN 647:1994 Paper and board intended to come into contact with foodstuffs. Preparation of a hot water extract
20/08/2560
CEN — EN 648:2006 Paper and board intended to come into contact with foodstuffs. Determination of the fastness of fluorescent whitened paper and board
20/08/2560
CEN — EN 920:2001 (EN 920:2000) Paper and board intended to come into contact with foodstuffs. Determination of dry matter content in an aqueous extract
20/08/2560
CEN — EN 1104:2005 Paper and board intended to come into contact with foodstuffs. Determination of the transfer of antimicrobial constituents
20/08/2560
CEN — EN 1230-1:2009 Paper and board intended to come into contact with foodstuffs. Sensory analysis. Odour
20/08/2560
CEN — EN 1230-2:2009 Paper and board intended to come into contact with foodstuffs. Sensory analysis. Off-flavour (taint)
20/08/2560
CEN — EN 1541:2001 Paper and board intended to come into contact with foodstuffs. Determination of formaldehyde in an aqueous extract
20/08/2560
CEN — EN 12497:2005 Paper and board. Paper and board intended to come into contact with foodstuffs. Determination of mercury in an aqueous extract
20/08/2560
CEN — EN 12498:2005 Paper and board. Paper and board intended to come into contact with foodstuffs. Determination of cadmium and lead in an aqueous extract
20/08/2560
CEN — EN 14338:2003 Paper and board intended to come into contact with foodstuffs. Conditions for determination of migration from paper and board using modified polyphenylene oxide (MPPO) as a simulant
20/08/2560
CEN — EN 14719:2005 Pulp, paper and board. Determination of the diisopropylnaphthalene (DIPN) content by solvent extraction
20/08/2560
CEN — EN 15519:2007 Paper and board intended to come into contact with foodstuffs. Preparation of an organic solvent extract
20/08/2560
CEN — EN 15845:2010 Paper and board. Determination of the cytotoxicity of aqueous extracts
20/08/2560
CEN — EN 16453:2014 Pulp, paper and paperboard. Determination of phthalates in extracts from paper and paperboard
20/08/2560
CEN/TR 15645-1:2008 Paper And Board Intended To Come Into Contact With Foodstuffs — Calibration Of The Odour Test — Part 1: Odour
20/08/2560
CEN/TR 15645-2:2008 Paper and board intended to come into contact with foodstuffs — calibration of the off flavour test — Part 2: Fatty Food
20/08/2560
CEN/TR 15645-3:2008 Paper and board intended to come into contact with foodstuffs — Calibration of the off-flavour test — Part 3: Dry food
20/08/2560
CEN — EN 645:1994 Paper and board intended to come into contact with foodstuffs. Preparation of a cold water extract
25/07/2560
FCM_news_6 มีนาคม 2560
21/02/2560
การกำกับดูแลกระดาษสัมผัสอาหารในประเทศเยอรมนี
23/09/2558
BS EN 13427:2004
23/09/2558
การกำกับดูแลกระดาษสัมผัสอาหารในสหภาพยุโรป
12/07/2558
การกำกับดูแลกระดาษสัมผัสอาหารในประเทศฝรั่งเศส
04/06/2558
อเมริกา
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1967.
13/08/2562
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1976.
13/08/2562
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1985.
13/08/2562
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1956.
06/08/2562
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1959.
06/08/2562
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1921.
18/03/2562
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1922.
18/03/2562
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1937.
18/03/2562
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1854
18/12/2561
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1879
18/12/2561
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1884
18/12/2561
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1887
18/12/2561
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1900
18/12/2561
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1917
18/12/2561
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1918
18/12/2561
การกำกับดูแลกระดาษสัมผัสอาหารในสหรัฐอเมริกา
12/07/2558
สากล
ISO 9198:2001 Paper, board and pulp — Determination of water-soluble sulfates
13/09/2560
ISO 9197:2006 Paper, board and pulps — Determination of water-soluble chlorides
13/09/2560
ISO 10775:2013 Paper, board and pulps — Determination of cadmium content — Atomic absorption spectrometric method
13/09/2560
ISO 11480:2007 Pulp, paper and board — Determination of total chlorine and organically bound chlorine
13/09/2560
ISO 15318:1999 Pulp, paper and board — Determination of 7 specified polychlorinated biphenyls (PCB)
13/09/2560
ISO 15320:2011 Pulp, paper and board — Determination of pentachlorophenolin an aqueous extract
13/09/2560
ISO 17812:2007 Paper, board and pulps — Determination of total magnesium, total calcium, total manganese, total iron and total copper
13/09/2560
ISO 12830:2011 Paper, board and pulps — Determination of acid-soluble magnesium, calcium, manganese, iron, copper, sodium and potassium
13/09/2560
ISO 5647:1990 Paper and board — Determination of titanium dioxide content
20/08/2560
ด้านอื่นๆ
อเมริกา
ASTM D7188 – 05(2010) Standard Terminology for Printing Inks, Materials, and Processes
02/07/2559
ASTM E619 – 09 Standard Practice for Evaluating Foreign Odors in Paper Packaging
02/07/2559
ASTM E96/E96M–16 Standard Test Methods for Water Vapor Transmission of Materials
05/05/2559
สากล
ISO 17480:2015(en) Packaging — Accessible design — Ease of opening
30/04/2561
ISO 19809:2017(en) Packaging — Accessible design — Information and marking
30/04/2561
ISO 21067-1:2016(en) Packaging — Vocabulary — Part 1: General terms
30/04/2561
ISO 22742:2010(en) Packaging — Linear bar code and two-dimensional symbols for product packaging
30/04/2561
ISO 28219:2017(en) Packaging — Labelling and direct product marking with linear bar code and two-dimensional symbols
30/04/2561
ISO 11683:1997(en) Packaging — Tactile warnings of danger — Requirements
26/04/2561
คุณสมบัติของวัสดุ
ยุโรป
EN 23-1:1978 - Packages for washing and cleaning powders - Dimensions and volumes of cartons and drums from fibre board
19/06/2562
EN 26590-1:1992 - Packaging - Sacks - Vocabulary and types - Part 1: Paper sacks (ISO 6590-1:1983)
19/06/2562
EN 26591-1:1992 - Packaging - Sacks - Description and method of measurement - Part 1: Empty paper sacks (ISO 6591-1:1984)
19/06/2562
EN 26599-1:1992 - Packaging - Sacks - Conditioning for testing - Part 1: Paper sacks (ISO 6599-1:1983)
19/06/2562
CEN/TC 172 - Pulp, paper and board EN 643:2014 Paper and board - European list of standard grades of paper and board for recycling
18/03/2562
CEN/TC 172 - Pulp, paper and board EN 17163:2019 Pulp, paper and board - Determination of primary aromatic amines (PAA) in a water extract by a LC-MS method
18/03/2562
อเมริกา
ASTM D5375/D5375M – 98(2011) Standard Test Methods for Liner Removal at High Speeds from Pressure-Sensitive Label Stock
02/07/2559
ASTM D5570/D5570M – 10(2015) Standard Test Method for Water Resistance of Tape and Adhesives Used as Box Closure
02/07/2559
ASTM E171/E171M – 11(2015) Standard Practice for Conditioning and Testing Flexible Barrier Packaging
02/07/2559
ASTM F2217/F2217M – 13 Standard Practice for Coating/Adhesive Weight Determination
02/07/2559
ASTM F2250 – 13 Standard Practice for Evaluation of Chemical Resistance of Printed Inks and Coatings on Flexible Packaging Materials
02/07/2559
ASTM F2252/F2252M – 13e1 Standard Practice for Evaluating Ink or Coating Adhesion to Flexible Packaging Materials Using Tape
02/07/2559
ASTM D5168 – 12 Standard Practice for Fabrication and Closure of Triple-Wall Corrugated Fiberboard Containers
19/06/2559
ASTM D5663 – 15 Standard Guide for Validating Recycled Content in Packaging Paper and Paperboard
19/06/2559
ASTM E723 – 13 Standard Practice for Evaluation of Antimicrobials as Preservatives for Aqueous-Based Products Used in the Paper Industry (Bacterial Spoilage)
19/06/2559
ASTM E875 – 15 Standard Practice for Evaluation of Fungal Control Agents as Preservatives for Aqueous-Based Products Used in the Paper Industry
19/06/2559
ASTM D646 – 13 Standard Test Method for Mass Per Unit Area of Paper and Paperboard of Aramid Papers (Basis Weight)
05/05/2559
ASTM D685 – 12 Standard Practice for Conditioning Paper and Paper Products for Testing
05/05/2559
ASTM D1968 – 15 Standard Terminology Relating to Paper and Paper Products
05/05/2559
ASTM D1974 / D1974M – 10 Standard Practice for Methods of Closing, Sealing, and Reinforcing Fiberboard Boxes
05/05/2559
ASTM D2423 – 90(2012)e1 Standard Test Method for Surface Wax on Waxed Paper or Paperboard
05/05/2559
ASTM D3344 – 90(2015) Standard Test Method for Total ?Wax ?Content ?of ?Corrugated ?Paperboard
05/05/2559
ASTM D3521 – 86(2012) Standard Test Method for Surface Wax Coating On Corrugated Board
05/05/2559
สากล
ISO/TS 18614:2016(en) Packaging — Label material — Required information for ordering and specifying self-adhesive labels
30/04/2561
ISO 21898:2004(en) Packaging — Flexible intermediate bulk containers (FIBCs) for non-dangerous goods
30/04/2561
ISO 11156:2011(en) Packaging — Accessible design — General requirement
26/04/2561
ISO 5630-1:1991(en) Paper and board — Accelerated ageing — Part 1: Dry heat treatment at 105 degrees C
19/01/2561
ISO 5630-3:1996(en) Paper and board — Accelerated ageing — Part 3: Moist heat treatment at 80 degrees C and 65 % relative humidity
19/01/2561
ISO 5630-4:1986(en) Paper and board — Accelerated ageing — Part 4: Dry heat treatment at 120 or 150 degrees C
19/01/2561
ISO 5630-5:2008(en) Paper and board — Accelerated ageing — Part 5: Exposure to elevated temperature at 100 degrees C
19/01/2561
ISO 5630-6:2009(en) Paper and board — Accelerated ageing — Part 6: Exposure to atmospheric pollution (nitrogen dioxide)
19/01/2561
ISO 5630-7:2014(en) Paper and board — Accelerated ageing — Part 7: Exposure to light
19/01/2561
ISO 5633:1983(en) Paper and board — Determination of resistance to water penetration
19/01/2561
ISO 5635:1978(en) Paper — Measurement of dimensional change after immersion in water
19/01/2561
ISO 5636-4:2013(en) Paper and board — Determination of air permeance (medium range) — Part 4: Sheffield method
19/01/2561
ISO 5636-5:2013(en) Paper and board — Determination of air permeance (medium range) — Part 5: Gurley method
19/01/2561
ISO 5636-6:2015(en) Paper and board — Determination of air permeance (medium range) — Part 6: Oken method
19/01/2561
ISO 3038:1975(en) Corrugated fibreboard — Determination of the water resistance of the glue bond by immersion
29/11/2560
ISO 3039:2010(en) Corrugated fibreboard — Determination of grammage of the component papers after separation
29/11/2560
ISO 3689:1983(en) Paper and board — Determination of bursting strength after immersion in water
29/11/2560
ISO 3783:2006(en) Paper and board — Determination of resistance to picking — Accelerated speed method using the IGT-type tester (electric model)
29/11/2560
ISO 5626:1993(en) Paper — Determination of folding endurance
29/11/2560
ISO 5627:1995(en) Paper and board — Determination of smoothness (Bekk method)
29/11/2560
ISO 5628:2012(en) Paper and board — Determination of bending stiffness — General principles for two-point, three-point and four-point methods
29/11/2560
ISO 2493-1:2010(en) Paper and board — Determination of bending resistance — Part 1: Constant rate of deflection
11/10/2560
ISO 2493-2:2011(en) Paper and board — Determination of bending resistance — Part 2: Taber-type tester
11/10/2560
ISO 2528:2017(en) Sheet materials — Determination of water vapour transmission rate (WVTR) — Gravimetric (dish) method
11/10/2560
ISO 2759:2014(en) Board — Determination of bursting strength
11/10/2560
ISO 3034:2011(en) Corrugated fibreboard — Determination of single sheet thickness
11/10/2560
ISO 3035:2011(en) Corrugated fibreboard — Determination of flat crush resistance
11/10/2560
ISO 3036:1975(en) Board — Determination of puncture resistance
11/10/2560
ISO 3037:2013(en) Corrugated fibreboard — Determination of edgewise crush resistance (unwaxed edge method)
11/10/2560
ISO 186:2002(en) Paper and board — Sampling to determine average quality
13/09/2560
ISO 287:2017(en) Paper and board — Determination of moisture content of a lot — Oven-drying method
13/09/2560
ISO 534:2011(en) Paper and board — Determination of thickness, density and specific volume
13/09/2560
ISO 1974:2012(en) Paper — Determination of tearing resistance — Elmendorf method
13/09/2560
ISO 6599-1:1983 Packaging — Sacks — Conditioning for testing — Part 1: Paper sacks
04/06/2560
ISO 6590-1:1983 Packaging — Sacks — Vocabulary and types — Part 1: Paper sacks
20/05/2560
ISO 6591-1:1984 Packaging — Sacks — Description and method of measurement — Part:1 Empty paper sacks
29/04/2560
ISO 7023:1983 Packaging — Sacks — Method of sampling empty sacks for testing
29/04/2560
ISO 7965-1:1984 Packaging — Sacks — Drop test — Part:1 Paper sacks
29/04/2560
ISO 8351-1:1994 Packaging — Method of specification for sacks — Part:1 Paper sacks
29/04/2560
ISO 8367-1:1993 Packaging — Dimensional tolerances for general purpose sacks — Part:1 Paper sacks
29/04/2560
ISO 187:1990 Paper, board and pulps — Standard atmosphere for conditioning and testing and procedure for monitoring the atmosphere and conditioning of samples
06/03/2560
ISO 535:2014 Paper and board — Determination of water absorptiveness — Cobb method
06/03/2560
ISO 536:2012 Paper and board — Determination of grammage
06/03/2560
ISO 1924-2:2008 -- Paper and board Determination of tensile properties -- Part:2 Constant rate of elongation method (20 mm.min)
06/03/2560
ISO 1924-3:2005 Paper and board — Determination of tensile properties — Part:3 Constant rate of elongation method (100 mm/min)
06/03/2560
ISO 2758:2014 Paper — Determination of bursting strength
06/03/2560
ISO 3689:1983 Paper and board — Determination of bursting strength after immersion in water
06/03/2560
ISO 3781:2011 Paper and board — Determination of tensile strength after immersion in water
06/03/2560
TAPPI/ANSI T1214sp-12 Interrelation of reflectance, R0; reflectivity, R?; TAPPI opacity, C0.89; scattering, s; and absorption, k
08/01/2560
TAPPI TIP0808-04 (2007) Paper Test Rooms: Design Considerations
08/01/2560
TAPPI T653om-07 Specular gloss of paper and paperboard at 20 degrees
24/11/2559
TAPPI/ANSI T811om-11 Edgewise compressive strength of corrugated fiberboard (short column test)
24/11/2559
TAPPI/ANSI T812om-03 Ply separation of solid and corrugated fiberboard (wet)
24/11/2559
TAPPI T818cm-07 Ring crush of paperboard
24/11/2559
TAPPI/ANSI T822om-11 Ring crush of paperboard (rigid support method)
24/11/2559
TAPPI/ANSI T836om-13 Bending stiffness, four point method
24/11/2559
TAPPI T838cm-13 Edge crush test using neckdown
24/11/2559
TAPPI T839cm-12 Edgewise compressive strength of corrugated fiberboard using the clamp method (short column test)
24/11/2559
TAPPI T566om-15 Bending resistance (stiffness) of paper (Taber-type tester in 0 to 10 Taber stiffness unit configuration)
05/10/2559
TAPPI/ANSI T569om-14 Internal bond strength (Scott type)
05/10/2559
TAPPI T575om-13 Roughness of paper and paperboard, stylus (Emveco- type) method
05/10/2559
TAPPI T577om-13 Score bend test
05/10/2559
TAPPI T579om-12 Diffuse brightness of paper, paperboard and pulp (d/0) (ultraviolet level D65)
05/10/2559
TAPPI T646om-11 Brightness of clay and other mineral pigments (45/0)
05/10/2559
TAPPI/ANSI T460om-11 Air resistance of paper (Gurley method)
16/09/2559
TAPPI/ANSI T476om-11 Abrasion loss of paper and paperboard (Taber-type method)
16/09/2559
TAPPI T527 Color of paper and paperboard (d/0, C/2)
16/09/2559
TAPPI T529 Surface pH measurement of paper
16/09/2559
TAPPI T530om-12 Size test for paper by ink resistance (Hercules-type method)
16/09/2559
TAPPI T534om-15 Brightness of clay and other mineral pigments (d/0 diffuse)
16/09/2559
TAPPI T541om-15 Internal bond strength of paperboard (z-direction tensile)
16/09/2559
TAPPI T543om-11 Bending resistance of paper (Gurley-type tester)
16/09/2559
TAPPI T545om-11 Cross-machine grammage profile measurement (gravimetric method)
16/09/2559
TAPPI T546om-15 Machine-direction grammage variation measurement (gravimetric method)
16/09/2559
TAPPI/ANSI T547om-12 Air permeance of paper and paperboard (Sheffield method)
16/09/2559
TAPPI T550om-13 Determination of equilibrium moisture in pulp, paper and paperboard for chemical analysis
16/09/2559
TAPPI T551om-12 Thickness of paper and paperboard (soft platen method)
16/09/2559
TAPPI T555om-10 Roughness of paper and paperboard (Print-surf method)
16/09/2559
TAPPI T560om-10 CIE whiteness and tint of paper and paperboard (d/0 geometry, C/2 illuminant /observer)
16/09/2559
TAPPI T562om-10 CIE whiteness and tint of paper and paperboard (45/0 geometry, C/2 illuminant/observer)
16/09/2559
TAPPI/ANSI T494om-13 Tensile properties of paper and paperboard (using constant rate of elongation apparatus)
22/08/2559
TAPPI T456om-15 Tensile breaking strength of water-saturated paper and paperboard (“wet tensile strength”)
22/08/2559
TAPPI T489om-15 Bending resistance (stiffness) of paper and paperboard (Taber-type tester in basic configuration)
22/08/2559
TAPPI T480om-15 Specular gloss of paper and paperboard at 75 degrees
22/08/2559
TAPPI/ANSI T425om-11 Opacity of paper (15/d geometry, illuminant A/2o, 89% reflectance backing and paper backing)
22/08/2559
TAPPI T414om-12 Internal tearing resistance of paper (Elmendorf-type method)
22/08/2559
TAPPI T423 Folding endurance of paper (Schopper type tester)
22/08/2559
TAPPI/ANSI T402sp-13 Standard conditioning and testing atmospheres for paper, board, pulp handsheets, and related products
22/08/2559
TAPPI T559cm–12 Grease Resistance Test for Paper and Paperboard
02/07/2559
TAPPI T411 om-10 Thickness (caliper) of paper, paperboard, and combined board
02/07/2559
TAPPI/ANSI T412om-11 Moisture in pulp, paper and paperboard
02/07/2559
TAPPI/ANSI T525om-12 Diffuse brightness of paper, paperboard and pulp (d/0) – ultraviolet level C
02/07/2559
TAPPI/ANSI T524om-13 Color of paper and paperboard (d/0, C/2)
02/07/2559
TAPPI/ANSI T519om-11 Diffuse opacity of paper (d/0 paper backing)
02/07/2559
TAPPI T403om–10 Bursting Strength of Paper
19/06/2559
TAPPI T448om–09 Water Vapor Transmission Rate of Paper and Paperboard at 23 ?C and 50% RH
19/06/2559
TAPPI T452om–08 Brightness of Pulp, Paper, and Paperboard (Directional Reflectance at 457 nm)
19/06/2559
TAPPI T479om–09 Smoothness of Paper (Bekk Method)
19/06/2559
TAPPI T538om–08 Roughness of Paper and Paperboard (Sheffield Method)
19/06/2559
TAPPI T556om–11 Bending Resistance of Paper and Paperboard by Single-Point Bending Method
19/06/2559
TAPPI T808om–13 Flat Crush Test of Corrugated Board
19/06/2559
TAPPI/ANSI T401om–15 Fiber Analysis of Paper and Paperboard
19/06/2559
TAPPI/ANSI T410om–13 Grammage of Paper and Paperboard (Weight per Unit Area)
19/06/2559
TAPPI/ANSI T459om–13 Surface Strength of Paper (Wax Pick Test)
19/06/2559
TAPPI/ANSI T464om–12 Water Vapor Transmission Rate of Paper and Paperboard at High Temperature and Humidity
19/06/2559
TAPPI/ANSI T489om–13 Bending Resistance (Stiffness) of Paper and Paperboard (Taber-Type Tester in Basic Configuration)
19/06/2559
TAPPI/ANSI T496sp–13 Specimen Preparation for Cross Directional Internal Tearing Resistance for Paper, Paperboard and Related Materials
19/06/2559
TAPPI/ANSI T511om–02 Folding Endurance of Paper (MIT Tester)
19/06/2559
TAPPI/ANSI T807om–11 Bursting Strength of Linerboard
19/06/2559
TAPPI/ANSI T810om–11 Bursting Strength of Corrugated Board
19/06/2559
บรรจุภัณฑ์แก้ว
( ทั้งหมด 190 รายการ )
ด้านการขนส่ง
เอเชีย
JIS Z 0235:2002 Cushioning materials for packaging -- Determination of cushioning performance
18/04/2558
JIS Z 0240:2002 Structural cushioning materials for packaging -- Determination of cushioning performance
18/04/2558
JIS Z 0119:2002 Mechanical-shock fragility testing methods for packaging and products design
18/04/2558
ยุโรป
EN 22876:1992 - Packaging - Complete, filled transport packages - Rolling test (ISO 2876:1985)
18/06/2562
EN 24178:1992 - Complete, filled transport packages - Distribution trials - Information to be recorded (ISO 4178:1980)
18/06/2562
BS EN 22872:1993 Complete, filled transport packages. Method for determination of resistance to compression
18/04/2558
BS EN 22248:1993 Complete, filled transport packages. Method for determination of resistance to vertical impact by dropping
18/04/2558
BS EN 28474:1993 Complete, filled transport packages. Method for determination of resistance to immersion in water
18/04/2558
BS EN 22206:1993 Complete, filled transport packages. Method for identifying parts when testing
18/04/2558
BS EN 22874:1993 Complete, filled transport packages. Method of test for stacking using compression tester
18/04/2558
อเมริกา
ASTM D6653 / D6653M – 13 Standard Test Methods for Determining the Effects of High Altitude on Packaging Systems by Vacuum Method
02/07/2559
ASTM D3332 – 99(2016) Standard Test Methods for Mechanical-Shock Fragility of Products, Using Shock Machines
19/06/2559
ASTM D7387 – 13 Standard Test Method for Vibration Testing of Intermediate Bulk Containers (IBCs) Used for Shipping Liquid Hazardous Materials (Dangerous Goods)
19/06/2559
ASTM D4003 – 98(2015) Standard Test Methods for Programmable Horizontal Impact Test for Shipping Containers and Systems
18/04/2559
ASTM D4279 – 95(2009) Standard Test Methods for Water Vapor Transmission of Shipping Containers-Constant and Cycle Methods
18/04/2559
ASTM D2860/D2860M – 04(2010) Standard Test Method for Adhesion of Pressure-Sensitive Tape to Fiberboard at 90? Angle and Constant Stress
18/04/2559
ASTM D6179-07 Standard Test Methods for Rough Handling of Unitized Loads and Large Shipping Cases and Crates
27/03/2559
ASTM D1185-98a (2009) Standard Test Methods for Pallets and Related Structures Employed in Materials Handling and Shipping
27/03/2559
ASTM D4168-95(2008) e1 Standard Test Methods for Transmitted Shock Characteristics of Foam-in-Place Cushioning Materials
27/03/2559
ASTM D4919-03(2008) Standard Guide for Testing of Hazardous Materials Packaging
27/03/2559
ASTM D6055-96(2014) Standard Test Methods for Mechanical Handling of Unitized Loads and Large Shipping Cases and Crates
27/03/2559
ASTM D5487 - 98(2008) Standard Test Method for Simulated Drop of Loaded Containers by Shock Machines
27/03/2559
ASTM D7790 - 12 Standard Guide for Preparation of Plastic Packagings Containing Liquids for United Nations (UN) Drop Testing
27/03/2559
ASTM D5264 - 98(2011) Standard Practice for Abrasion Resistance of Printed Materials by the Sutherland Rub Tester
27/03/2559
ASTM E122 - 09e1 Standard Practice for Calculating Sample Size to Estimate, With Specified Precision, the Average for a Characteristic of a Lot or Process
27/03/2559
ASTM D2221 - 95 Standard Test Method for Creep Properties of Package Cushioning Materials
27/03/2559
ASTM D2658 – 04(2013) Standard Test Method for Determining Interior Dimensions of Fiberboard Boxes (Box Gage Method)
27/03/2559
ASTM D3013 – 14 Standard Test Method for Thermal Insulation Performance of Distribution Packages
27/03/2559
ASTM D5277 - 92(2008) Standard Test Method for Performing Programmed Horizontal Impacts Using an Inclined Impact Tester
05/10/2558
ASTM D996-10a Standard Terminology of Packaging and Distribution Environments
23/09/2558
ASTM D4169-14 Standard Practice for Performance Testing of Shipping Containers and Systems
23/09/2558
ASTM D4332-14 Standard Practice for Conditioning Containers, Packages, or Packaging Components for testing
23/09/2558
ASTM D951-99(2010) Standard Test Method for Water Resistance of Shipping Containers by Spray Method
23/09/2558
ASTM D5276-98(2009) Standard Test Method for Drop Test of Loaded Containers by Free Fall
23/09/2558
ASTM D4728-06(2012) Standard Test Method for Random Vibration Testing of Shipping Containers
23/09/2558
ASTM D5112-98(2009) Standard Test Method for Vibration (Horizontal Linear Motion) Test of Products
23/09/2558
ASTM D3580-95(2010) Standard Test Methods for Vibration (Vertical Linear Motion) Test of Products
23/09/2558
ASTM D999-08 Standard Test Methods for Vibration Testing of Shipping Containers
23/09/2558
ASTM D642 - 00(2010) Standard Test Method for Determining Compressive Resistance of Shipping Containers, Components, and Unit Loads
23/09/2558
ASTM D4577 - 05(2010) Standard Test Method for Compression Resistance of a Container under Constant Load
23/09/2558
ASTM D880-92(2008) Standard Test Method for Impact Testing for Shipping Containers and Systems
23/09/2558
สากล
ISO 2873:2000(en) Packaging — Complete, filled transport packages and unit loads — Low pressure test
21/04/2561
ISO 2875:2000(en) Packaging — Complete, filled transport packages and unit loads — Water-spray test
21/04/2561
ISO 3394:2012(en) Packaging — Complete, filled transport packages and unit loads — Dimensions of rigid rectangular packages
21/04/2561
ISO 4180:2009(en) Packaging — Complete, filled transport packages — General rules for the compilation of performance test schedules
21/04/2561
ISO 8768:1987(en) Packaging — Complete, filled transport packages — Toppling test
21/04/2561
ISO 16106:2006(en) Packaging — Transport packages for dangerous goods — Dangerous goods packagings, intermediate bulk containers (IBCs) and large packagings — Guidelines for the application of ISO 9001
21/04/2561
ISO 16495:2013(en) Packaging — Transport packaging for dangerous goods — Test methods
21/04/2561
ISO 780:2015 Packaging — Distribution packaging — Graphical symbols for handling and storage of packages
20/05/2560
ISO 3394:2012 Packaging — Complete, filled transport packages and unit loads — Dimensions of rigid rectangular packages
20/05/2560
ISO 4178:1980 Complete, filled transport packages — Distribution trials — Information to be recorded
20/05/2560
รหัสสากล (GS1)
11/01/2559
ISTA 2 Series: Partial Simulation Performance Tests Procedure 2C: Furniture Packages
04/06/2558
ISTA 3 Series: General Simulation Performance Tests Procedure 3A: Packaged-Products for Parcel Delivery System Shipments 70kg (150 lb) or Less (standard, small, flat or elongated)
04/06/2558
ISTA 3 Series: General Simulation Performance Tests Procedure 3B: Packaged-Products for Less- Than-Truckload (LTL) Shipment
04/06/2558
ISTA 3 Series: General Simulation Performance Tests Procedure 3E: Unitized Loads of Same Product
04/06/2558
ISTA 3 Series: General Simulation Performance Tests Procedure 3H: Performance Test for Products or Packaged-Products in Mechanically Handled Bulk Transport Containers
04/06/2558
ISTA 3 Series: General Simulation Performance Tests Project 3K: Fast Moving Consumer Goods for the European Retail Supply Chain
04/06/2558
ISTA 4 Series: Enhanced Simulation Performance Tests.
04/06/2558
ISTA 7 Series: Development Tests Procedure 7D: Temperature Test for Transport Packaging
04/06/2558
ISTA 7 Series: Development Tests Standard 7E: Testing Standard for Thermal Transport Packaging Used in Parcel Delivery System Shipment
04/06/2558
ISTA 1 Series: Non-Simulation Integrity Performance Tests Procedure 1A: Packaged-Products weighing 150 lb (68 kg) or Less
18/04/2558
ISTA 1 Series: Non-Simulation Integrity Performance Tests Procedure 1B: Packaged-Products weighing Over 150 lb (68 kg) asic Requirements: fixed displacement vibration and shock testing.
18/04/2558
ISTA 1 Series: Non-Simulation Integrity Performance Tests Procedure 1C: Extended Testing for Individual Packaged-Products weighing 150 lb (68 kg) or Less
18/04/2558
ISTA 1 Series: Non-Simulation Integrity Performance Tests Procedure 1D: Extended Testing for Individual Packaged-Products weighing Over 150 lb (68 kg)
18/04/2558
ISTA 1 Series: Non-Simulation Integrity Performance Tests Procedure 1E: Unitized Loads
18/04/2558
ISTA 1 Series: Non-Simulation Integrity Performance Tests Procedure 1G: Packaged-Products weighing 150 lb (68 kg) or Less (Random Vibration)
18/04/2558
ISTA 1 Series: Non-Simulation Integrity Performance Tests Procedure 1H: Packaged-Products weighing Over 150 lb (68 kg) (Random Vibration)
18/04/2558
ISTA 2 Series: Partial Simulation Performance Tests Procedure 2A: Packaged-Products weighing 150 lb (68 kg) or Less
18/04/2558
ISTA 2 Series: Partial Simulation Performance Tests Procedure 2B: Packaged-Products weighing over 150 lb (68 kg)
18/04/2558
ISO 2206:1987 Packaging -- Complete, filled transport packages -- Identification of parts when testing
09/01/2558
ISO 2233:2000 Packaging -- Complete, filled transport packages and unit loads -- Conditioning for testing
09/01/2558
ISO 780:1997 Packaging -- Pictorial marking for handling of goods
09/01/2558
ISO 15394:2009 Packaging -- Bar code and two-dimensional symbols for shipping, transport and receiving labels
09/01/2558
ISO 2248:1985 Packaging -- Complete, filled transport packages -- Vertical impact test by dropping
09/01/2558
ISO 8318:2000 Packaging -- Complete, filled transport packages and unit loads -- Sinusoidal vibration tests using a variable frequency
09/01/2558
ISO 2247:2000 Packaging -- Complete, filled transport packages and unit loads -- Vibration tests at fixed low frequency
09/01/2558
ISO 13355: 2001 Packaging -- Complete, filled transport packages and unit loads -- Vertical random vibration test
09/01/2558
ISO 2234:2000 Packaging -- Complete, filled transport packages and unit loads -- Stacking tests using a static load
09/01/2558
ISO 10531:1992 Packaging -- Complete, filled transport packages -- Stability testing of unit loads
09/01/2558
ISO 12048:1994 Packaging -- Complete, filled transport packages -- Compression and stacking tests using a compression tester
09/01/2558
ISO 2244:2000 Packaging -- Complete, filled transport packages and unit loads -- Horizontal impact tests
09/01/2558
ISO 8474:1986 Packaging -- Complete, filled transport packages -- Water immersion test
09/01/2558
ISO 2876:1985 Packaging -- Complete, filled transport packages -- Rolling test
09/01/2558
ISO 16103:2005 Packaging -- Transport packaging for dangerous goods -- Recycled plastics material
09/01/2558
ด้านสิ่งแวดล้อม
เอเชีย
กฎหมายสิ่งแวดล้อมภาพรวมของเอเซีย
11/01/2559
กฎหมายสิ่งแวดล้อมภาพรวมของเอเชีย
11/01/2559
กฎหมายสิ่งแวดล้อมภาพรวมของเอเซีย
11/01/2559
ภาพรวมของกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของเอเชีย
26/12/2558
กฎหมายสิ่งแวดล้อมภาพรวมของเอเซีย
26/12/2558
ยุโรป
BS EN 13427:2004 Packaging. Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging waste
26/12/2558
BS EN 13428:2004 Packaging. Requirements specific to manufacturing and composition. Prevention by source reduction
26/12/2558
BS EN 13430:2004 Packaging. Requirements for packaging recoverable by material recycling
26/12/2558
BS EN 13431:2004 Packaging. Requirements for packaging recoverable in the form of energy recovery, including specification of minimum inferior calorific value
26/12/2558
ภาพรวมของกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของสหภาพยุโรป
26/12/2558
อเมริกา
ภาพรวมของกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของสหรัฐอเมริกา
26/12/2558
สากล
ISO 21067-2:2015(en) Packaging — Vocabulary — Part 2: Packaging and the environment terms
30/04/2561
ISO 14044:2006 Environmental management – Life cycle assessment – Requirements and guidelines
11/01/2559
การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assistment, LCA)
11/01/2559
ISO 14046:2014 Environmental management Water footprint Principles, requirements and guidelines
11/01/2559
ISO/TR 14047:2012 Environmental management Life cycle assessment Illustrative examples on how to apply ISO 14044 to impact assessment situations
11/01/2559
ISO/TS 14048:2002 Environmental management Life cycle assessment Data documentation format
11/01/2559
ISO/TR 14049:2012 Environmental management Life cycle assessment Illustrative examples on how to apply ISO 14044 to goal and scope definition and inventory analysis
11/01/2559
ISO/TR 14071:2014 Environmental management Life cycle assessment Critical review processes and reviewer competencies: Additional requirements and guidelines to ISO 14044:2006
11/01/2559
ISO/TR 14072:2014 Environmental management Life cycle assessment Requirements and guidelines for organizational life cycle assessment
11/01/2559
การฟอกเขียว (Greenwashing)
11/01/2559
รอยเท้านิเวศน์ (Ecological Footprint)
11/01/2559
รอยเท้าน้า (Water Footprint)
11/01/2559
Carbon Trust Certification
11/01/2559
The Carbon Trust Standard
11/01/2559
The Carbon Trust Standard for Water
11/01/2559
The Carbon Trust Standard for Waste
11/01/2559
The Carbon Trust Standard for Supply Chain
11/01/2559
Carbon Trust Footprint Certification
11/01/2559
ISO/TR 17098:2013 Packaging material recycling -- Report on substances and materials which may impede recycling
26/12/2558
IS0 14000 มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
26/12/2558
ISO 14001:2015 Environmental management systems -- Requirements with guidance for use
26/12/2558
ISO 14004:2004 Environmental management systems -- General guidelines on principles, systems and support techniques
26/12/2558
ISO 14021:1999 Environmental labels and declarations -- Self-declared environmental claims (Type II environmental labeling)
26/12/2558
ISO 14024:1999 Environmental labels and declarations -- Type I environmental labelling -- Principles and procedures
26/12/2558
ISO 14025:2006 Environmental labels and declarations -- Type III environmental declarations -- Principles and procedures
26/12/2558
ISO 14020:2000 Environmental labels and declarations -- General principles
26/12/2558
ISO 14040:2006 Environmental management – Life cycle assessment – Principles and framework
26/12/2558
ISO 18605:2013 Packaging and the environment — Energy recovery
14/11/2558
ISO 18606:2013 Packaging and the environment — Organic recycling
14/11/2558
ISO 18601:2013 Packaging and the environment— General requirements for the use of ISO standards in the field of packaging and the environment
05/10/2558
ISO 18602:2013 Packaging and the environment — Optimization of the packaging system
05/10/2558
ISO 18603:2012 Packaging and the environment — Reuse
05/10/2558
ISO 18604:2013 Packaging and the environment — Material recycling
05/10/2558
รูปแบบฉลากสิ่งแวดล้อมแบบต่างๆ
23/09/2558
ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
ยุโรป
COMMISSION RECOMMENDATION (EU) 2019/794 of 15 May 2019 on a coordinated control plan with a view to establishing the prevalence of certain substances migrating from materials and articles intended to come into contact with food.
18/06/2562
Public consultation about Evaluation of Food Contact Materials (FCM)
18/06/2562
Products and materials in contact with Drinking water.
18/03/2562
BS EN 13427:2004
23/09/2558
อเมริกา
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1975.
13/08/2562
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1920.
18/03/2562
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1879
18/12/2561
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1918
18/12/2561
ด้านอื่นๆ
อเมริกา
ASTM C149 – 14 Standard Test Method for Thermal Shock Resistance of Glass Containers
08/01/2560
ASTM D7188 – 05(2010) Standard Terminology for Printing Inks, Materials, and Processes
02/07/2559
สากล
ISO 17480:2015(en) Packaging — Accessible design — Ease of opening
30/04/2561
ISO 19809:2017(en) Packaging — Accessible design — Information and marking
30/04/2561
ISO 21067-1:2016(en) Packaging — Vocabulary — Part 1: General terms
30/04/2561
ISO 22742:2010(en) Packaging — Linear bar code and two-dimensional symbols for product packaging
30/04/2561
ISO 28219:2017(en) Packaging — Labelling and direct product marking with linear bar code and two-dimensional symbols
30/04/2561
ISO 11683:1997(en) Packaging — Tactile warnings of danger — Requirements
26/04/2561
คุณสมบัติของวัสดุ
ยุโรป
EN 76:1978 - Packages for certain prepacked foodstuffs - Capacities of glass and metal containers
19/06/2562
EN 29008:1994 - Glass bottles - Verticality - Test method (ISO 9008:1991)
19/06/2562
EN 29009:1994 - Glass containers - Height and non-parallelism of finish with reference to container base - Test methods (ISO 9009:1991)
19/06/2562
EN 29885:1994 - Wide-mouth glass containers - Deviation from flatness of top sealing surface - Test methods (ISO 9885:1991)
19/06/2562
อเมริกา
ASTM C770 – 16 Standard Test Method for Measurement of Glass Stress—Optical Coefficient
21/02/2560
ASTM C978 – 04(2014) Standard Test Method for Photoelastic Determination of Residual Stress in a Transparent Glass Matrix Using a Polarizing Microscope and Optical Retardation Compensation Procedures
21/02/2560
ASTM C1649 – 14 Standard Practice for Instrumental Transmittance Measurement of Color For Flat Glass, Coated and Uncoated
21/02/2560
ASTM D1155 – 10(2015) Standard Test Method for Roundness of Glass Spheres
21/02/2560
ASTM E688 – 94(2011) Standard Test Methods for Waste Glass as a Raw Material for Glass Manufacturing
21/02/2560
ASTM E2330 – 12 Standard Test Method for Determination of Concentrations of Elements in Glass Samples Using Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (Icp-Ms) for Forensic Comparisons
21/02/2560
ASTM E2927 – 13 Standard Test Method for Determination of Trace Elements in Soda-Lime Glass Samples Using Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry for Forensic Comparisons
21/02/2560
ASTM F218 – 13 Standard Test Method for Measuring Optical Retardation and Analyzing Stress in Glass
21/02/2560
ASTM F2179 – 14 Standard Specification for Annealed Soda-Lime-Silicate Glass Containers that are Produced for Use as Candle Containers
21/02/2560
ASTM F2980 – 13 Standard Test Method for Analysis of Heavy Metals in Glass by Field Portable X-Ray Fluorescence (XRF)
21/02/2560
ASTM C224 – 78(2014) Standard Practice for Sampling Glass Containers
08/01/2560
ASTM C735 – 04(2014) Standard Test Method for Acid Resistance of Ceramic Decorations on Returnable Beer and Beverage Glass Containers
08/01/2560
ASTM C147 – 86(2015) Standard Test Methods for Internal Pressure Strength of Glass Containers
19/06/2559
ASTM C148 – 14 Standard Test Methods for Polariscopic Examination of Glass Containers
19/06/2559
ASTM C162 – 05(2015) Standard Terminology of Glass and Glass Products
19/06/2559
ASTM C225 – 85(2014) Standard Test Methods for Resistance of Glass Containers to Chemical Attack
19/06/2559
สากล
ISO/TS 18614:2016(en) Packaging — Label material — Required information for ordering and specifying self-adhesive labels
30/04/2561
ISO 8255-2:2013(en) Microscopes — Cover glasses — Part 2: Quality of materials, standards of finish and mode of packaging
26/04/2561
ISO 8362-2:2015(en) Injection containers and accessories — Part 2: Closures for injection vials
26/04/2561
ISO 8362-4:2011(en) Injection containers and accessories — Part 4: Injection vials made of moulded glass
26/04/2561
ISO 11156:2011(en) Packaging — Accessible design — General requirement
26/04/2561
ISO 11418-1:2016 Containers and accessories for pharmaceutical preparations — Part:1 Drop-dispensing glass bottles
20/05/2560
ISO 12818:2013 Glass packaging — Standard tolerances for flaconnage
20/05/2560
ISO 12821:2013 Glass packaging — 26 H 180 crown finish — Dimensions
20/05/2560
ISO 12822:2015 Glass packaging — 26 H 126 crown finish — Dimensions
20/05/2560
ISO 15137:2005 Self-adhesive hanging devices for infusion bottles and injection vials — Requirements and test methods
20/05/2560
ISO 8536-1:2011 Infusion equipment for medical use — Part:1 Infusion glass bottles
20/05/2560
ISO 8362-1:2009 Injection containers and accessories — Part:1 Injection vials made of glass tubing
29/04/2560
ISO 9058:2008 Glass containers — Standard tolerances for bottles
29/04/2560
ISO 9100-11:2005 Glass containers — Vacuum lug finishes — Part:11 82 regular
29/04/2560
ISO 718:1990 Laboratory glassware — Thermal shock and thermal shock endurance — Test methods
06/03/2560
ISO 3585:1998 -- Borosilicate glass 3.3 -- Properties
06/03/2560
ISO 4802-2:2016 Glassware — Hydrolytic resistance of the interior surfaces of glass containers — Part:2 Determination by flame spectrometry and classification
06/03/2560
ISO 7348:1992 Glass containers -- Manufacture -- Vocabulary
21/02/2560
ISO 7458:2004 Glass containers -- Internal pressure resistance -- Test methods
21/02/2560
ISO 7459:2004 Glass containers -- Thermal shock resistance and thermal shock endurance -- Test methods
21/02/2560
ISO 8106:2004 Glass containers -- Determination of capacity by gravimetric method -- Test method
21/02/2560
ISO 8113:2004 Glass containers -- Resistance to vertical load -- Test method
21/02/2560
ISO 9008:1991 Glass bottles -- Verticality -- Test method
21/02/2560
ISO 9009:1991 Glass containers -- Height and non-parallelism of finish with reference to container base -- Test methods
21/02/2560
บรรจุภัณฑ์พลาสติก
( ทั้งหมด 278 รายการ )
ด้านการขนส่ง
เอเชีย
JIS Z 0235:2002 Cushioning materials for packaging -- Determination of cushioning performance
18/04/2558
JIS Z 0240:2002 Structural cushioning materials for packaging -- Determination of cushioning performance
18/04/2558
JIS Z 0119:2002 Mechanical-shock fragility testing methods for packaging and products design
18/04/2558
ยุโรป
EN 22876:1992 - Packaging - Complete, filled transport packages - Rolling test (ISO 2876:1985)
18/06/2562
EN 24178:1992 - Complete, filled transport packages - Distribution trials - Information to be recorded (ISO 4178:1980)
18/06/2562
BS EN 22872:1993 Complete, filled transport packages. Method for determination of resistance to compression
18/04/2558
BS EN 22248:1993 Complete, filled transport packages. Method for determination of resistance to vertical impact by dropping
18/04/2558
BS EN 28474:1993 Complete, filled transport packages. Method for determination of resistance to immersion in water
18/04/2558
BS EN 22206:1993 Complete, filled transport packages. Method for identifying parts when testing
18/04/2558
BS EN 22874:1993 Complete, filled transport packages. Method of test for stacking using compression tester
18/04/2558
อเมริกา
ASTM D6653 / D6653M – 13 Standard Test Methods for Determining the Effects of High Altitude on Packaging Systems by Vacuum Method
02/07/2559
ASTM D7932 – 14 Standard Specification for Printed, Pressure-Sensitive Adhesive Labels for Use in Extreme Distribution Environments
02/07/2559
ASTM D4003 – 98(2015) Standard Test Methods for Programmable Horizontal Impact Test for Shipping Containers and Systems
18/04/2559
ASTM D4279 – 95(2009) Standard Test Methods for Water Vapor Transmission of Shipping Containers-Constant and Cycle Methods
18/04/2559
ASTM D2860/D2860M – 04(2010) Standard Test Method for Adhesion of Pressure-Sensitive Tape to Fiberboard at 90? Angle and Constant Stress
18/04/2559
ASTM D6179-07 Standard Test Methods for Rough Handling of Unitized Loads and Large Shipping Cases and Crates
27/03/2559
ASTM D1185-98a (2009) Standard Test Methods for Pallets and Related Structures Employed in Materials Handling and Shipping
27/03/2559
ASTM D4168-95(2008) e1 Standard Test Methods for Transmitted Shock Characteristics of Foam-in-Place Cushioning Materials
27/03/2559
ASTM D4919-03(2008) Standard Guide for Testing of Hazardous Materials Packaging
27/03/2559
ASTM D6055-96(2014) Standard Test Methods for Mechanical Handling of Unitized Loads and Large Shipping Cases and Crates
27/03/2559
ASTM D5487 - 98(2008) Standard Test Method for Simulated Drop of Loaded Containers by Shock Machines
27/03/2559
ASTM D7790 - 12 Standard Guide for Preparation of Plastic Packagings Containing Liquids for United Nations (UN) Drop Testing
27/03/2559
ASTM D5264 - 98(2011) Standard Practice for Abrasion Resistance of Printed Materials by the Sutherland Rub Tester
27/03/2559
ASTM E122 - 09e1 Standard Practice for Calculating Sample Size to Estimate, With Specified Precision, the Average for a Characteristic of a Lot or Process
27/03/2559
ASTM D2221 - 95 Standard Test Method for Creep Properties of Package Cushioning Materials
27/03/2559
ASTM D2658 – 04(2013) Standard Test Method for Determining Interior Dimensions of Fiberboard Boxes (Box Gage Method)
27/03/2559
ASTM D3013 – 14 Standard Test Method for Thermal Insulation Performance of Distribution Packages
27/03/2559
ASTM D5277 - 92(2008) Standard Test Method for Performing Programmed Horizontal Impacts Using an Inclined Impact Tester
05/10/2558
ASTM D996-10a Standard Terminology of Packaging and Distribution Environments
23/09/2558
ASTM D4169-14 Standard Practice for Performance Testing of Shipping Containers and Systems
23/09/2558
ASTM D4332-14 Standard Practice for Conditioning Containers, Packages, or Packaging Components for testing
23/09/2558
ASTM D951-99(2010) Standard Test Method for Water Resistance of Shipping Containers by Spray Method
23/09/2558
ASTM D5276-98(2009) Standard Test Method for Drop Test of Loaded Containers by Free Fall
23/09/2558
ASTM D4728-06(2012) Standard Test Method for Random Vibration Testing of Shipping Containers
23/09/2558
ASTM D5112-98(2009) Standard Test Method for Vibration (Horizontal Linear Motion) Test of Products
23/09/2558
ASTM D3580-95(2010) Standard Test Methods for Vibration (Vertical Linear Motion) Test of Products
23/09/2558
ASTM D999-08 Standard Test Methods for Vibration Testing of Shipping Containers
23/09/2558
ASTM D642 - 00(2010) Standard Test Method for Determining Compressive Resistance of Shipping Containers, Components, and Unit Loads
23/09/2558
ASTM D4577 - 05(2010) Standard Test Method for Compression Resistance of a Container under Constant Load
23/09/2558
ASTM D880-92(2008) Standard Test Method for Impact Testing for Shipping Containers and Systems
23/09/2558
สากล
ISO 16929:2013(en) Plastics — Determination of the degree of disintegration of plastic materials under defined composting conditions in a pilot-scale test
21/06/2561
ISO 2873:2000(en) Packaging — Complete, filled transport packages and unit loads — Low pressure test
21/04/2561
ISO 3394:2012(en) Packaging — Complete, filled transport packages and unit loads — Dimensions of rigid rectangular packages
21/04/2561
ISO 4180:2009(en) Packaging — Complete, filled transport packages — General rules for the compilation of performance test schedules
21/04/2561
ISO 8768:1987(en) Packaging — Complete, filled transport packages — Toppling test
21/04/2561
ISO 13274:2013(en) Packaging — Transport packaging for dangerous goods — Plastics compatibility testing for packaging and IBCs
21/04/2561
ISO 16106:2006(en) Packaging — Transport packages for dangerous goods — Dangerous goods packagings, intermediate bulk containers (IBCs) and large packagings — Guidelines for the application of ISO 9001
21/04/2561
ISO 16495:2013(en) Packaging — Transport packaging for dangerous goods — Test methods
21/04/2561
ISO 18616-1:2016(en) Transport packaging — Reusable, rigid plastic distribution boxes — Part 1: General purpose application
21/04/2561
ISO 18616-2:2016(en) Transport packaging — Reusable, rigid plastic distribution boxes — Part 2: General specifications for testing
21/04/2561
ISO 780:2015 Packaging — Distribution packaging — Graphical symbols for handling and storage of packages
20/05/2560
ISO 3394:2012 Packaging — Complete, filled transport packages and unit loads — Dimensions of rigid rectangular packages
20/05/2560
ISO 4178:1980 Complete, filled transport packages — Distribution trials — Information to be recorded
20/05/2560
ISO 6780:2003 Flat pallets for intercontinental materials handling — Principal dimensions and tolerances
29/04/2560
รหัสสากล (GS1)
11/01/2559
ISTA 2 Series: Partial Simulation Performance Tests Procedure 2C: Furniture Packages
04/06/2558
ISTA 3 Series: General Simulation Performance Tests Procedure 3A: Packaged-Products for Parcel Delivery System Shipments 70kg (150 lb) or Less (standard, small, flat or elongated)
04/06/2558
ISTA 3 Series: General Simulation Performance Tests Procedure 3B: Packaged-Products for Less- Than-Truckload (LTL) Shipment
04/06/2558
ISTA 3 Series: General Simulation Performance Tests Procedure 3E: Unitized Loads of Same Product
04/06/2558
ISTA 3 Series: General Simulation Performance Tests Procedure 3H: Performance Test for Products or Packaged-Products in Mechanically Handled Bulk Transport Containers
04/06/2558
ISTA 3 Series: General Simulation Performance Tests Project 3K: Fast Moving Consumer Goods for the European Retail Supply Chain
04/06/2558
ISTA 4 Series: Enhanced Simulation Performance Tests.
04/06/2558
ISTA 7 Series: Development Tests Procedure 7D: Temperature Test for Transport Packaging
04/06/2558
ISTA 7 Series: Development Tests Standard 7E: Testing Standard for Thermal Transport Packaging Used in Parcel Delivery System Shipment
04/06/2558
ISTA 1 Series: Non-Simulation Integrity Performance Tests Procedure 1A: Packaged-Products weighing 150 lb (68 kg) or Less
18/04/2558
ISTA 1 Series: Non-Simulation Integrity Performance Tests Procedure 1B: Packaged-Products weighing Over 150 lb (68 kg) asic Requirements: fixed displacement vibration and shock testing.
18/04/2558
ISTA 1 Series: Non-Simulation Integrity Performance Tests Procedure 1C: Extended Testing for Individual Packaged-Products weighing 150 lb (68 kg) or Less
18/04/2558
ISTA 1 Series: Non-Simulation Integrity Performance Tests Procedure 1D: Extended Testing for Individual Packaged-Products weighing Over 150 lb (68 kg)
18/04/2558
ISTA 1 Series: Non-Simulation Integrity Performance Tests Procedure 1E: Unitized Loads
18/04/2558
ISTA 1 Series: Non-Simulation Integrity Performance Tests Procedure 1G: Packaged-Products weighing 150 lb (68 kg) or Less (Random Vibration)
18/04/2558
ISTA 1 Series: Non-Simulation Integrity Performance Tests Procedure 1H: Packaged-Products weighing Over 150 lb (68 kg) (Random Vibration)
18/04/2558
ISTA 2 Series: Partial Simulation Performance Tests Procedure 2A: Packaged-Products weighing 150 lb (68 kg) or Less
18/04/2558
ISTA 2 Series: Partial Simulation Performance Tests Procedure 2B: Packaged-Products weighing over 150 lb (68 kg)
18/04/2558
ISO 2206:1987 Packaging -- Complete, filled transport packages -- Identification of parts when testing
09/01/2558
ISO 2233:2000 Packaging -- Complete, filled transport packages and unit loads -- Conditioning for testing
09/01/2558
ISO 780:1997 Packaging -- Pictorial marking for handling of goods
09/01/2558
ISO 15394:2009 Packaging -- Bar code and two-dimensional symbols for shipping, transport and receiving labels
09/01/2558
ISO 2248:1985 Packaging -- Complete, filled transport packages -- Vertical impact test by dropping
09/01/2558
ISO 8318:2000 Packaging -- Complete, filled transport packages and unit loads -- Sinusoidal vibration tests using a variable frequency
09/01/2558
ISO 2247:2000 Packaging -- Complete, filled transport packages and unit loads -- Vibration tests at fixed low frequency
09/01/2558
ISO 13355: 2001 Packaging -- Complete, filled transport packages and unit loads -- Vertical random vibration test
09/01/2558
ISO 2234:2000 Packaging -- Complete, filled transport packages and unit loads -- Stacking tests using a static load
09/01/2558
ISO 10531:1992 Packaging -- Complete, filled transport packages -- Stability testing of unit loads
09/01/2558
ISO 12048:1994 Packaging -- Complete, filled transport packages -- Compression and stacking tests using a compression tester
09/01/2558
ISO 2244:2000 Packaging -- Complete, filled transport packages and unit loads -- Horizontal impact tests
09/01/2558
ISO 8474:1986 Packaging -- Complete, filled transport packages -- Water immersion test
09/01/2558
ISO 2876:1985 Packaging -- Complete, filled transport packages -- Rolling test
09/01/2558
ISO 16103:2005 Packaging -- Transport packaging for dangerous goods -- Recycled plastics material
09/01/2558
ด้านสิ่งแวดล้อม
เอเชีย
กฎหมายสิ่งแวดล้อมภาพรวมของเอเซีย
11/01/2559
กฎหมายสิ่งแวดล้อมภาพรวมของเอเชีย
11/01/2559
กฎหมายสิ่งแวดล้อมภาพรวมของเอเซีย
11/01/2559
ภาพรวมของกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของเอเชีย
26/12/2558
กฎหมายสิ่งแวดล้อมภาพรวมของเอเซีย
26/12/2558
ยุโรป
BS EN 13427:2004 Packaging. Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging waste
26/12/2558
BS EN 13428:2004 Packaging. Requirements specific to manufacturing and composition. Prevention by source reduction
26/12/2558
BS EN 13430:2004 Packaging. Requirements for packaging recoverable by material recycling
26/12/2558
BS EN 13431:2004 Packaging. Requirements for packaging recoverable in the form of energy recovery, including specification of minimum inferior calorific value
26/12/2558
BS EN 13432:2000 Packaging. Requirements for packaging recoverable through composting and biodegradation. Test scheme and evaluation criteria for the final acceptance of packaging
26/12/2558
ภาพรวมของกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของสหภาพยุโรป
26/12/2558
อเมริกา
ภาพรวมของกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของสหรัฐอเมริกา
26/12/2558
สากล
ISO 21067-2:2015(en) Packaging — Vocabulary — Part 2: Packaging and the environment terms
30/04/2561
ISO 14044:2006 Environmental management – Life cycle assessment – Requirements and guidelines
11/01/2559
การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assistment, LCA)
11/01/2559
ISO 14046:2014 Environmental management Water footprint Principles, requirements and guidelines
11/01/2559
ISO/TR 14047:2012 Environmental management Life cycle assessment Illustrative examples on how to apply ISO 14044 to impact assessment situations
11/01/2559
ISO/TS 14048:2002 Environmental management Life cycle assessment Data documentation format
11/01/2559
ISO/TR 14049:2012 Environmental management Life cycle assessment Illustrative examples on how to apply ISO 14044 to goal and scope definition and inventory analysis
11/01/2559
ISO/TR 14071:2014 Environmental management Life cycle assessment Critical review processes and reviewer competencies: Additional requirements and guidelines to ISO 14044:2006
11/01/2559
ISO/TR 14072:2014 Environmental management Life cycle assessment Requirements and guidelines for organizational life cycle assessment
11/01/2559
การฟอกเขียว (Greenwashing)
11/01/2559
รอยเท้านิเวศน์ (Ecological Footprint)
11/01/2559
รอยเท้าน้า (Water Footprint)
11/01/2559
Carbon Trust Certification
11/01/2559
The Carbon Trust Standard
11/01/2559
The Carbon Trust Standard for Water
11/01/2559
The Carbon Trust Standard for Waste
11/01/2559
The Carbon Trust Standard for Supply Chain
11/01/2559
Carbon Trust Footprint Certification
11/01/2559
ISO/TR 16218:2013 Packaging and the environment -- Processes for chemical recovery
26/12/2558
ISO/TR 17098:2013 Packaging material recycling -- Report on substances and materials which may impede recycling
26/12/2558
IS0 14000 มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
26/12/2558
ISO 14001:2015 Environmental management systems -- Requirements with guidance for use
26/12/2558
ISO 14004:2004 Environmental management systems -- General guidelines on principles, systems and support techniques
26/12/2558
ISO 14021:1999 Environmental labels and declarations -- Self-declared environmental claims (Type II environmental labeling)
26/12/2558
ISO 14024:1999 Environmental labels and declarations -- Type I environmental labelling -- Principles and procedures
26/12/2558
ISO 14025:2006 Environmental labels and declarations -- Type III environmental declarations -- Principles and procedures
26/12/2558
ISO 14020:2000 Environmental labels and declarations -- General principles
26/12/2558
ISO 14040:2006 Environmental management – Life cycle assessment – Principles and framework
26/12/2558
ISO 18605:2013 Packaging and the environment — Energy recovery
14/11/2558
ISO 18606:2013 Packaging and the environment — Organic recycling
14/11/2558
ISO 18601:2013 Packaging and the environment— General requirements for the use of ISO standards in the field of packaging and the environment
05/10/2558
ISO 18602:2013 Packaging and the environment — Optimization of the packaging system
05/10/2558
ISO 18603:2012 Packaging and the environment — Reuse
05/10/2558
ISO 18604:2013 Packaging and the environment — Material recycling
05/10/2558
รูปแบบฉลากสิ่งแวดล้อมแบบต่างๆ
23/09/2558
ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
ยุโรป
Act amending the Environmental Protection Act and Act on tax of certain packaging, bags, disposable tableware and PVC foils (Ban on free the distribution of carrier bags and ban on the distribution of thin plastic carrier bags)
18/06/2562
COMMISSION RECOMMENDATION (EU) 2019/794 of 15 May 2019 on a coordinated control plan with a view to establishing the prevalence of certain substances migrating from materials and articles intended to come into contact with food.
18/06/2562
Parliament seals ban on throwaway plastics by 2021
18/06/2562
Public consultation about Evaluation of Food Contact Materials (FCM)
18/06/2562
Public consultation on EFSA's draft assessment of five phthalates used in plastic food contact materials.
18/06/2562
Products and materials in contact with Drinking water.
18/03/2562
Draft Common Market Group Resolution: "MERCOSUR Technical Regulation on the positive list of additives for the preparation of plastic materials and polymeric coatings in contact with foodstuffs".
18/03/2562
Amendment of Regulation (EU) No 10/2011 on food contact plastic materials.
18/03/2562
Commission Regulation (EU) 2018/213 of 12 February 2018 on the use of bisphenol A in varnishes and coatings intended to come into contact with food and amending Regulation (EU) No 10/2011 as regards the use of that substance in plastic food contact materials (Text with EEA relevance).
18/03/2562
The draft Directive on the reduction of the impact of certain plastics products on the environment (Single-Use Plastics Directive).
18/03/2562
Regulation (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food.
18/03/2562
Basis for assessment of plastics and other organic materials in contact with drinking water (KTW-BWGL)
18/12/2561
Guidance on risk assessment of the application of nanoscience and nanotechnologies in the food and feed chain: Part 1, human and animal health.
18/12/2561
Safety assessment of the substance poly((R)?3?hydroxybutyrate?co?(R)?3?hydroxyhexanoate) for use in food contact materials.
18/12/2561
Safety assessment of the process ‘Gneuss 1’, based on Gneuss technology, used to recycle post?consumer PET into food contact materials
18/12/2561
Safety assessment of the process ‘Gneuss 2’, based on Gneuss technology, used to recycle post?consumer PET into food contact materials.
18/12/2561
FCM_news_9 พฤษภาคม 2560
21/02/2560
FCM_news_11 พฤษภาคม 2560
21/02/2560
การกำกับดูแลวัสดุสัมผัสอาหารในทำจากพลาสติกในสหภาพยุโรป
23/09/2558
BS EN 13427:2004
23/09/2558
อเมริกา
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1963.
13/08/2562
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1966.
13/08/2562
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1979.
13/08/2562
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1980.
13/08/2562
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1981.
13/08/2562
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1985.
13/08/2562
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1988.
13/08/2562
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1951.
06/08/2562
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1952.
06/08/2562
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1953.
06/08/2562
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1955.
06/08/2562
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1959.
06/08/2562
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1961.
06/08/2562
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1943.
18/06/2562
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1926.
18/03/2562
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1928.
18/03/2562
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1847
18/12/2561
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1876
18/12/2561
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1878
18/12/2561
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1879
18/12/2561
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1880
18/12/2561
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1884
18/12/2561
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1889
18/12/2561
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1891
18/12/2561
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1892
18/12/2561
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1895
18/12/2561
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1896
18/12/2561
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1898
18/12/2561
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1901
18/12/2561
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1907
18/12/2561
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1910
18/12/2561
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1912
18/12/2561
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1913
18/12/2561
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1918
18/12/2561
การกำกับดูแลพลาสติกสัมผัสอาหารในสหรัฐอเมริกา
23/09/2558
ด้านอื่นๆ
อเมริกา
ASTM D7188 – 05(2010) Standard Terminology for Printing Inks, Materials, and Processes
02/07/2559
ASTM E1870 – 11 Standard Test Method for Odor and Taste Transfer from Polymeric Packaging Film
02/07/2559
ASTM D1505 – 10(2010) Standard Test Method for Density of Plastics by the Density-Gradient Technique
05/05/2559
ASTM D1653 - 13(2013) Standard Test Methods for Water Vapor Transmission of Organic Coating Films
05/05/2559
ASTM D3985 – 05(2010)e1 Standard Test Method for Oxygen Gas Transmission Rate through Plastic Film and Sheeting using a Coulometric Sensor
05/05/2559
ASTM D5946 – 09(2009) Standard Test Method for Corona-Treated Polymer Films using Water Contact Angle Measurements
05/05/2559
ASTM E96/E96M–16 Standard Test Methods for Water Vapor Transmission of Materials
05/05/2559
ASTM E398 – 13(2013) Standard Test Method for Water Vapor Transmission Rate of Sheet Materials using Dynamic Relative Humidity Measurement
05/05/2559
ASTM F1249 – 13(2013) Standard Test Method for Water Vapor Transmission Rate through Plastic Film and Sheeting using a Modulated Infrared Sensor
05/05/2559
ASTM F1927 – 14(2014) Standard Test Method for Determination of Oxygen Gas Transmission Rate, Permeability and Permeance at Controlled Relative Humidity through Barrier Materials using a Coulometric Detector
05/05/2559
ASTM F2476 – 13(2013) Standard Test Method for the Detemination of Carbon Dioxide Gas Transmission Rate (CO2TR) through Barrier Materials using an Infared Detector
05/05/2559
ASTM F2622 – 08(2013) Standard Test Method for Oxygen Gas Transmission Rate through Plastic Film and Sheeting using a Various Sensors
05/05/2559
ASTM F2714 – 08(2013) Standard Test Method for Oxygen Headspace Analysis of Packages using Fluorescent Decay
05/05/2559
ASTM F3136–15(2015) Standard Test Method for Oxygen Gas Transmission Rate through Plastic Film and Sheeting using a Dynamic Accumulation Method
05/05/2559
ASTM D638 – 14(2014) Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics
18/04/2559
ASTM D882 - 12(2012) Standard Test Method for Tensile Properties of Thin Plastic Sheeting
18/04/2559
ASTM D1434 – 82(2015)e1 Standard Test Method for Determining Gas Permeability Characteristics of Plastic Film and Sheeting
18/04/2559
สากล
ISO 17480:2015(en) Packaging — Accessible design — Ease of opening
30/04/2561
ISO 17557:2003(en) Plastics — Film and sheeting — Cast polypropylene (PP) films
30/04/2561
ISO 19809:2017(en) Packaging — Accessible design — Information and marking
30/04/2561
ISO 21067-1:2016(en) Packaging — Vocabulary — Part 1: General terms
30/04/2561
ISO 28219:2017(en) Packaging — Labelling and direct product marking with linear bar code and two-dimensional symbols
30/04/2561
ISO 11683:1997(en) Packaging — Tactile warnings of danger — Requirements
26/04/2561
ASTM F3136 – 15(2015) Standard Test Method for Oxygen Gas Transmission Rate through Plastic Film and Sheeting using a Dynamic Accumulation Method
05/05/2559
คุณสมบัติของวัสดุ
เอเชีย
ASTM D7475 - 11 Standard Test Method for Determining the Aerobic Degradation and Anaerobic Biodegradation of Plastic Materials under Accelerated Bioreactor Landfill Conditions
21/06/2561
ยุโรป
EN 17271:2019 Plastics - Poly(vinyl chloride) (PVC) based profiles - Determination of the peel strength of profiles laminated with foils
13/08/2562
EN ISO 305:2019 - Plastics - Determination of thermal stability of poly(vinyl chloride), related chlorine-containing homopolymers and copolymers and their compounds - Discoloration method (ISO 305:2019)
13/08/2562
EN ISO 13468-1:2019 - Plastics - Determination of the total luminous transmittance of transparent materials - Part 1: Single-beam instrument (ISO 13468-1:2019)
13/08/2562
EN ISO 16014-5:2019 - Plastics - Determination of average molecular weight and molecular weight distribution of polymers using size-exclusion chromatography - Part 5: Light-scattering method (ISO 16014-5:2019)
13/08/2562
EN 12709:2000 - Plastics drums - Non-removable head (tight head) circular cross-section drums with a nominal capacity of 20 l to 120 l
19/06/2562
EN 26590-2:1992 - Packaging - Sacks - Vocabulary and types - Part 2: Sacks made from thermoplastic flexible film (ISO 6590-2:1986)
19/06/2562
EN 26591-2:1992 - Packaging - Sacks - Description and method of measurement - Part 2: Empty sacks made from thermoplastic flexible film (ISO 6591-2:1985)
19/06/2562
EN ISO 846:2019 - Plastics - Evaluation of the action of microorganisms (ISO 846:2019)
19/06/2562
EN ISO 14851:2019 - Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials in an aqueous medium - Method by measuring the oxygen demand in a closed respirometer (ISO 14851:2019)
19/06/2562
อเมริกา
ASTM D5071 - 06(2013) Standard Practice for Exposure of Photodegradable Plastics in a Xenon Arc Apparatus
21/06/2561
ASTM D3826 - 98(2013) Standard Practice for Determining Degradation End Point in Degradable Polyethylene and Polypropylene Using a Tensile Test
21/06/2561
ASTM D5208 - 14 Standard Practice for Fluorescent Ultraviolet (UV) Exposure of Photodegradable Plastics
21/06/2561
ASTM D5272 - 08(2013) Standard Practice for Outdoor Exposure Testing of Photodegradable Plastics
21/06/2561
ASTM D5338 - 15 Standard Test Method for Determining Aerobic Biodegradation of Plastic Materials Under Controlled Composting Conditions, Incorporating Thermophilic Temperatures
21/06/2561
ASTM D5511 - 18 Standard Test Method for Determining Anaerobic Biodegradation of Plastic Materials Under High-Solids Anaerobic-Digestion Conditions
21/06/2561
ASTM D5526 - 12 Standard Test Method for Determining Anaerobic Biodegradation of Plastic Materials Under Accelerated Landfill Conditions
21/06/2561
ASTM D5526 - 12 Standard Test Method for Determining Anaerobic Biodegradation of Plastic Materials Under Accelerated Landfill Conditions
21/06/2561
ASTM D5988 - 18 Standard Test Method for Determining Aerobic Biodegradation of Plastic Materials in Soil
21/06/2561
ASTM D6400 - 12 Standard Specification for Labeling of Plastics Designed to be Aerobically Composted in Municipal or Industrial Facilities
21/06/2561
ASTM D6691 - 17 Standard Test Method for Determining Aerobic Biodegradation of Plastic Materials in the Marine Environment by a Defined Microbial Consortium or Natural Sea Water Inoculum
21/06/2561
ASTM D6868 - 17 Standard Specification for Labeling of End Items that Incorporate Plastics and Polymers as Coatings or Additives with Paper and Other Substrates Designed to be Aerobically Composted in Municipal or Industrial Facilities
21/06/2561
ASTM D6954 - 18 Standard Guide for Exposing and Testing Plastics that Degrade in the Environment by a Combination of Oxidation and Biodegradation
21/06/2561
ASTM D7026 - 13 Standard Guide for Sampling and Reporting of Results for Determination of Biobased Content of Materials via Carbon Isotope Analysis
21/06/2561
ASTM D7444 - 11 Standard Practice for Heat and Humidity Aging of Oxidatively Degradable Plastics
21/06/2561
ASTM D7475 - 11 Standard Test Method for Determining the Aerobic Degradation and Anaerobic Biodegradation of Plastic Materials under Accelerated Bioreactor Landfill Conditions
21/06/2561
ASTM D7991 - 15 Standard Test Method for Determining Aerobic Biodegradation of Plastics Buried in Sandy Marine Sediment under Controlled Laboratory Conditions
21/06/2561
ASTM D3715/D3715M – 98(2011) Standard Practice for Quality Assurance of Pressure-Sensitive Tapes
02/07/2559
ASTM D3816/D3816M – 96(2012) Standard Test Method for Water Penetration Rate of Pressure-Sensitive Tapes
02/07/2559
ASTM D4338 – 97(2016) Standard Test Method for Flexibility Determination of Supported Adhesive Films by Mandrel Bend
02/07/2559
ASTM D3715/D3715M – 98(2011) Standard Practice for Quality Assurance of Pressure-Sensitive Tapes
02/07/2559
ASTM D3816/D3816M – 96(2012) Standard Test Method for Water Penetration Rate of Pressure-Sensitive Tapes
02/07/2559
ASTM D4338 – 97(2016) Standard Test Method for Flexibility Determination of Supported Adhesive Films by Mandrel Bend
02/07/2559
ASTM D5375/D5375M – 98(2011) Standard Test Methods for Liner Removal at High Speeds from Pressure-Sensitive Label Stock
02/07/2559
ASTM D5570/D5570M – 10(2015) Standard Test Method for Water Resistance of Tape and Adhesives Used as Box Closure
02/07/2559
ASTM E171/E171M – 11(2015) Standard Practice for Conditioning and Testing Flexible Barrier Packaging
02/07/2559
ASTM F1886/F1886M – 09(2013) Standard Test Method for Determining Integrity of Seals for Flexible Packaging by Visual Inspection
02/07/2559
ASTM F2096 – 11 Standard Test Method for Detecting Gross Leaks in Packaging by Internal Pressurization (Bubble Test)
02/07/2559
ASTM F2217/F2217M – 13 Standard Practice for Coating/Adhesive Weight Determination
02/07/2559
ASTM F2228 – 13 Standard Test Method for Non-Destructive Detection of Leaks in Packaging Which Incorporates Porous Barrier Material by CO2 Tracer Gas Method
02/07/2559
ASTM F2250 – 13 Standard Practice for Evaluation of Chemical Resistance of Printed Inks and Coatings on Flexible Packaging Materials
02/07/2559
ASTM F2252/F2252M – 13e1 Standard Practice for Evaluating Ink or Coating Adhesion to Flexible Packaging Materials Using Tape
02/07/2559
ASTM F2338 – 09(2013) Standard Test Method for Nondestructive Detection of Leaks in Packages by Vacuum Decay Method
02/07/2559
ASTM F3039 – 15 Standard Test Method for Detecting Leaks in Nonporous Packaging or Flexible Barrier Materials by Dye Penetration
02/07/2559
สากล
EN ISO 305:2019 - Plastics - Determination of thermal stability of poly(vinyl chloride), related chlorine-containing homopolymers and copolymers and their compounds - Discoloration method (ISO 305:2019)
13/08/2562
EN ISO 13468-1:2019 - Plastics - Determination of the total luminous transmittance of transparent materials - Part 1: Single-beam instrument (ISO 13468-1:2019)
13/08/2562
EN ISO 16014-5:2019 - Plastics - Determination of average molecular weight and molecular weight distribution of polymers using size-exclusion chromatography - Part 5: Light-scattering method (ISO 16014-5:2019)
13/08/2562
ISO177: 2016 Plastics — Determination of migration of plasticizers
18/12/2561
ISO 10210:2012(en) Plastics — Methods for the preparation of samples for biodegradation testing of plastic materials
21/06/2561
ISO 14855-1:2012(en) Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials under controlled composting conditions — Method by analysis of evolved carbon dioxide — Part 1: General method
21/06/2561
ISO 14855-2:2007(en) Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials under controlled composting conditions — Method by analysis of evolved carbon dioxide — Part 2: Gravimetric measurement of carbon dioxide evolved in a laboratory-scale test
21/06/2561
ISO 15270:2008(en) Plastics — Guidelines for the recovery and recycling of plastics waste
21/06/2561
ISO 17088:2012(en) Specifications for compostable plastics
21/06/2561
ISO 17555:2003(en) Plastics — Film and sheeting — Biaxially oriented polypropylene (PP) films
30/04/2561
ISO/TS 18614:2016(en) Packaging — Label material — Required information for ordering and specifying self-adhesive labels
30/04/2561
ISO 21898:2004(en) Packaging — Flexible intermediate bulk containers (FIBCs) for non-dangerous goods
30/04/2561
ISO 11156:2011(en) Packaging — Accessible design — General requirement
26/04/2561
ISO 11897:1999(en) Packaging — Sacks made from thermoplastic flexible film — Tear propagation on edge folds
26/04/2561
ISO 15119:2000(en) Packaging — Sacks — Determination of the friction of filled sacks
26/04/2561
ISO 15987:2003(en) Plastics — Film and sheeting — Biaxially oriented polyamide (nylon) films
26/04/2561
ISO 15988:2003(en) Plastics — Film and sheeting — Biaxially oriented poly(ethylene terephthalate) (PET) films
26/04/2561
ISO 20848-1:2006 Packaging — Plastics drums — Part 1: Removable head (open head) drums with a nominal capacity of 113,6 l to 220 l
25/07/2560
ISO 20848-2:2006 Packaging — Plastics drums — Part 2: Non-removable head (tight head) drums with a nominal capacity of 208,2 l and 220 l
25/07/2560
ISO 20848-3:2006 Packaging — Plastics drums — Part 3: Plug/bung closure systems for plastics drums with a nominal capacity of 113,6 l to 220 l
25/07/2560
ISO 7965-2:1993 Sacks — Drop test — Part 2: Sacks made from thermoplastic flexible film
04/06/2560
ISO 13106:2014 Plastics — Blow-moulded polypropylene containers for packaging of liquid foodstuffs
04/06/2560
ISO 6590-2:1983 Packaging — Sacks — Vocabulary and types — Part 2: Sacks made from thermoplastic flexible film
20/05/2560
ISO 6591-2:1985 Packaging — Sacks — Description and method of measurement — Part 2: Empty sacks made from thermoplastic flexible film
20/05/2560
บรรจุภัณฑ์โลหะ
( ทั้งหมด 163 รายการ )
ด้านการขนส่ง
เอเชีย
JIS Z 0235:2002 Cushioning materials for packaging -- Determination of cushioning performance
18/04/2558
JIS Z 0240:2002 Structural cushioning materials for packaging -- Determination of cushioning performance
18/04/2558
JIS Z 0119:2002 Mechanical-shock fragility testing methods for packaging and products design
18/04/2558
ยุโรป
EN 22876:1992 - Packaging - Complete, filled transport packages - Rolling test (ISO 2876:1985)
18/06/2562
EN 24178:1992 - Complete, filled transport packages - Distribution trials - Information to be recorded (ISO 4178:1980)
18/06/2562
BS EN 22872:1993 Complete, filled transport packages. Method for determination of resistance to compression
18/04/2558
BS EN 22248:1993 Complete, filled transport packages. Method for determination of resistance to vertical impact by dropping
18/04/2558
BS EN 28474:1993 Complete, filled transport packages. Method for determination of resistance to immersion in water
18/04/2558
BS EN 22206:1993 Complete, filled transport packages. Method for identifying parts when testing
18/04/2558
BS EN 22874:1993 Complete, filled transport packages. Method of test for stacking using compression tester
18/04/2558
อเมริกา
ASTM D4003 – 98(2015) Standard Test Methods for Programmable Horizontal Impact Test for Shipping Containers and Systems
18/04/2559
ASTM D4279 – 95(2009) Standard Test Methods for Water Vapor Transmission of Shipping Containers-Constant and Cycle Methods
18/04/2559
ASTM D2860/D2860M – 04(2010) Standard Test Method for Adhesion of Pressure-Sensitive Tape to Fiberboard at 90? Angle and Constant Stress
18/04/2559
ASTM D6179-07 Standard Test Methods for Rough Handling of Unitized Loads and Large Shipping Cases and Crates
27/03/2559
ASTM D1185-98a (2009) Standard Test Methods for Pallets and Related Structures Employed in Materials Handling and Shipping
27/03/2559
ASTM D4168-95(2008) e1 Standard Test Methods for Transmitted Shock Characteristics of Foam-in-Place Cushioning Materials
27/03/2559
ASTM D4919-03(2008) Standard Guide for Testing of Hazardous Materials Packaging
27/03/2559
ASTM D6055-96(2014) Standard Test Methods for Mechanical Handling of Unitized Loads and Large Shipping Cases and Crates
27/03/2559
ASTM D5487 - 98(2008) Standard Test Method for Simulated Drop of Loaded Containers by Shock Machines
27/03/2559
ASTM D7790 - 12 Standard Guide for Preparation of Plastic Packagings Containing Liquids for United Nations (UN) Drop Testing
27/03/2559
ASTM D5264 - 98(2011) Standard Practice for Abrasion Resistance of Printed Materials by the Sutherland Rub Tester
27/03/2559
ASTM E122 - 09e1 Standard Practice for Calculating Sample Size to Estimate, With Specified Precision, the Average for a Characteristic of a Lot or Process
27/03/2559
ASTM D2221 - 95 Standard Test Method for Creep Properties of Package Cushioning Materials
27/03/2559
ASTM D2658 – 04(2013) Standard Test Method for Determining Interior Dimensions of Fiberboard Boxes (Box Gage Method)
27/03/2559
ASTM D3013 – 14 Standard Test Method for Thermal Insulation Performance of Distribution Packages
27/03/2559
ASTM D5277 - 92(2008) Standard Test Method for Performing Programmed Horizontal Impacts Using an Inclined Impact Tester
05/10/2558
ASTM D996-10a Standard Terminology of Packaging and Distribution Environments
23/09/2558
ASTM D4169-14 Standard Practice for Performance Testing of Shipping Containers and Systems
23/09/2558
ASTM D4332-14 Standard Practice for Conditioning Containers, Packages, or Packaging Components for testing
23/09/2558
ASTM D951-99(2010) Standard Test Method for Water Resistance of Shipping Containers by Spray Method
23/09/2558
ASTM D5276-98(2009) Standard Test Method for Drop Test of Loaded Containers by Free Fall
23/09/2558
ASTM D4728-06(2012) Standard Test Method for Random Vibration Testing of Shipping Containers
23/09/2558
ASTM D5112-98(2009) Standard Test Method for Vibration (Horizontal Linear Motion) Test of Products
23/09/2558
ASTM D3580-95(2010) Standard Test Methods for Vibration (Vertical Linear Motion) Test of Products
23/09/2558
ASTM D999-08 Standard Test Methods for Vibration Testing of Shipping Containers
23/09/2558
ASTM D642 - 00(2010) Standard Test Method for Determining Compressive Resistance of Shipping Containers, Components, and Unit Loads
23/09/2558
ASTM D4577 - 05(2010) Standard Test Method for Compression Resistance of a Container under Constant Load
23/09/2558
ASTM D880-92(2008) Standard Test Method for Impact Testing for Shipping Containers and Systems
23/09/2558
สากล
ISO 2873:2000(en) Packaging — Complete, filled transport packages and unit loads — Low pressure test
21/04/2561
ISO 2875:2000(en) Packaging — Complete, filled transport packages and unit loads — Water-spray test
21/04/2561
ISO 3394:2012(en) Packaging — Complete, filled transport packages and unit loads — Dimensions of rigid rectangular packages
21/04/2561
ISO 4180:2009(en) Packaging — Complete, filled transport packages — General rules for the compilation of performance test schedules
21/04/2561
ISO 8768:1987(en) Packaging — Complete, filled transport packages — Toppling test
21/04/2561
ISO 16106:2006(en) Packaging — Transport packages for dangerous goods — Dangerous goods packagings, intermediate bulk containers (IBCs) and large packagings — Guidelines for the application of ISO 9001
21/04/2561
ISO 16495:2013(en) Packaging — Transport packaging for dangerous goods — Test methods
21/04/2561
ISO 780:2015 Packaging — Distribution packaging — Graphical symbols for handling and storage of packages
20/05/2560
ISO 3394:2012 Packaging — Complete, filled transport packages and unit loads — Dimensions of rigid rectangular packages
20/05/2560
ISO 4178:1980 Complete, filled transport packages — Distribution trials — Information to be recorded
20/05/2560
รหัสสากล (GS1)
11/01/2559
ISTA 2 Series: Partial Simulation Performance Tests Procedure 2C: Furniture Packages
04/06/2558
ISTA 3 Series: General Simulation Performance Tests Procedure 3A: Packaged-Products for Parcel Delivery System Shipments 70kg (150 lb) or Less (standard, small, flat or elongated)
04/06/2558
ISTA 3 Series: General Simulation Performance Tests Procedure 3B: Packaged-Products for Less- Than-Truckload (LTL) Shipment
04/06/2558
ISTA 3 Series: General Simulation Performance Tests Procedure 3E: Unitized Loads of Same Product
04/06/2558
ISTA 3 Series: General Simulation Performance Tests Procedure 3H: Performance Test for Products or Packaged-Products in Mechanically Handled Bulk Transport Containers
04/06/2558
ISTA 3 Series: General Simulation Performance Tests Project 3K: Fast Moving Consumer Goods for the European Retail Supply Chain
04/06/2558
ISTA 4 Series: Enhanced Simulation Performance Tests.
04/06/2558
ISTA 7 Series: Development Tests Procedure 7D: Temperature Test for Transport Packaging
04/06/2558
ISTA 7 Series: Development Tests Standard 7E: Testing Standard for Thermal Transport Packaging Used in Parcel Delivery System Shipment
04/06/2558
ISTA 1 Series: Non-Simulation Integrity Performance Tests Procedure 1A: Packaged-Products weighing 150 lb (68 kg) or Less
18/04/2558
ISTA 1 Series: Non-Simulation Integrity Performance Tests Procedure 1B: Packaged-Products weighing Over 150 lb (68 kg) asic Requirements: fixed displacement vibration and shock testing.
18/04/2558
ISTA 1 Series: Non-Simulation Integrity Performance Tests Procedure 1C: Extended Testing for Individual Packaged-Products weighing 150 lb (68 kg) or Less
18/04/2558
ISTA 1 Series: Non-Simulation Integrity Performance Tests Procedure 1D: Extended Testing for Individual Packaged-Products weighing Over 150 lb (68 kg)
18/04/2558
ISTA 1 Series: Non-Simulation Integrity Performance Tests Procedure 1E: Unitized Loads
18/04/2558
ISTA 1 Series: Non-Simulation Integrity Performance Tests Procedure 1G: Packaged-Products weighing 150 lb (68 kg) or Less (Random Vibration)
18/04/2558
ISTA 1 Series: Non-Simulation Integrity Performance Tests Procedure 1H: Packaged-Products weighing Over 150 lb (68 kg) (Random Vibration)
18/04/2558
ISTA 2 Series: Partial Simulation Performance Tests Procedure 2A: Packaged-Products weighing 150 lb (68 kg) or Less
18/04/2558
ISTA 2 Series: Partial Simulation Performance Tests Procedure 2B: Packaged-Products weighing over 150 lb (68 kg)
18/04/2558
ISO 2206:1987 Packaging -- Complete, filled transport packages -- Identification of parts when testing
09/01/2558
ISO 2233:2000 Packaging -- Complete, filled transport packages and unit loads -- Conditioning for testing
09/01/2558
ISO 780:1997 Packaging -- Pictorial marking for handling of goods
09/01/2558
ISO 15394:2009 Packaging -- Bar code and two-dimensional symbols for shipping, transport and receiving labels
09/01/2558
ISO 2248:1985 Packaging -- Complete, filled transport packages -- Vertical impact test by dropping
09/01/2558
ISO 8318:2000 Packaging -- Complete, filled transport packages and unit loads -- Sinusoidal vibration tests using a variable frequency
09/01/2558
ISO 2247:2000 Packaging -- Complete, filled transport packages and unit loads -- Vibration tests at fixed low frequency
09/01/2558
ISO 13355: 2001 Packaging -- Complete, filled transport packages and unit loads -- Vertical random vibration test
09/01/2558
ISO 2234:2000 Packaging -- Complete, filled transport packages and unit loads -- Stacking tests using a static load
09/01/2558
ISO 10531:1992 Packaging -- Complete, filled transport packages -- Stability testing of unit loads
09/01/2558
ISO 12048:1994 Packaging -- Complete, filled transport packages -- Compression and stacking tests using a compression tester
09/01/2558
ISO 2244:2000 Packaging -- Complete, filled transport packages and unit loads -- Horizontal impact tests
09/01/2558
ISO 8474:1986 Packaging -- Complete, filled transport packages -- Water immersion test
09/01/2558
ISO 2876:1985 Packaging -- Complete, filled transport packages -- Rolling test
09/01/2558
ISO 16103:2005 Packaging -- Transport packaging for dangerous goods -- Recycled plastics material
09/01/2558
ด้านสิ่งแวดล้อม
เอเชีย
กฎหมายสิ่งแวดล้อมภาพรวมของเอเซีย
11/01/2559
กฎหมายสิ่งแวดล้อมภาพรวมของเอเชีย
11/01/2559
กฎหมายสิ่งแวดล้อมภาพรวมของเอเซีย
11/01/2559
ภาพรวมของกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของเอเชีย
26/12/2558
กฎหมายสิ่งแวดล้อมภาพรวมของเอเซีย
26/12/2558
ยุโรป
BS EN 13427:2004 Packaging. Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging waste
26/12/2558
BS EN 13428:2004 Packaging. Requirements specific to manufacturing and composition. Prevention by source reduction
26/12/2558
BS EN 13430:2004 Packaging. Requirements for packaging recoverable by material recycling
26/12/2558
BS EN 13431:2004 Packaging. Requirements for packaging recoverable in the form of energy recovery, including specification of minimum inferior calorific value
26/12/2558
ภาพรวมของกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของสหภาพยุโรป
26/12/2558
อเมริกา
ASTM D5833 - 12 Standard Guide for Source Reduction Reuse, Recycling, or Disposal of Steel Cans
26/12/2558
ภาพรวมของกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของสหรัฐอเมริกา
26/12/2558
สากล
ISO 21067-2:2015(en) Packaging — Vocabulary — Part 2: Packaging and the environment terms
30/04/2561
ISO 14044:2006 Environmental management – Life cycle assessment – Requirements and guidelines
11/01/2559
การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assistment, LCA)
11/01/2559
ISO 14046:2014 Environmental management Water footprint Principles, requirements and guidelines
11/01/2559
ISO/TR 14047:2012 Environmental management Life cycle assessment Illustrative examples on how to apply ISO 14044 to impact assessment situations
11/01/2559
ISO/TS 14048:2002 Environmental management Life cycle assessment Data documentation format
11/01/2559
ISO/TR 14049:2012 Environmental management Life cycle assessment Illustrative examples on how to apply ISO 14044 to goal and scope definition and inventory analysis
11/01/2559
ISO/TR 14071:2014 Environmental management Life cycle assessment Critical review processes and reviewer competencies: Additional requirements and guidelines to ISO 14044:2006
11/01/2559
ISO/TR 14072:2014 Environmental management Life cycle assessment Requirements and guidelines for organizational life cycle assessment
11/01/2559
การฟอกเขียว (Greenwashing)
11/01/2559
รอยเท้านิเวศน์ (Ecological Footprint)
11/01/2559
รอยเท้าน้า (Water Footprint)
11/01/2559
Carbon Trust Certification
11/01/2559
The Carbon Trust Standard
11/01/2559
The Carbon Trust Standard for Water
11/01/2559
The Carbon Trust Standard for Waste
11/01/2559
The Carbon Trust Standard for Supply Chain
11/01/2559
Carbon Trust Footprint Certification
11/01/2559
ISO/TR 17098:2013 Packaging material recycling -- Report on substances and materials which may impede recycling
26/12/2558
IS0 14000 มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
26/12/2558
ISO 14001:2015 Environmental management systems -- Requirements with guidance for use
26/12/2558
ISO 14004:2004 Environmental management systems -- General guidelines on principles, systems and support techniques
26/12/2558
ISO 14021:1999 Environmental labels and declarations -- Self-declared environmental claims (Type II environmental labeling)
26/12/2558
ISO 14024:1999 Environmental labels and declarations -- Type I environmental labelling -- Principles and procedures
26/12/2558
ISO 14025:2006 Environmental labels and declarations -- Type III environmental declarations -- Principles and procedures
26/12/2558
ISO 14020:2000 Environmental labels and declarations -- General principles
26/12/2558
ISO 14040:2006 Environmental management – Life cycle assessment – Principles and framework
26/12/2558
ISO 18605:2013 Packaging and the environment — Energy recovery
14/11/2558
ISO 18606:2013 Packaging and the environment — Organic recycling
14/11/2558
ISO 18601:2013 Packaging and the environment— General requirements for the use of ISO standards in the field of packaging and the environment
05/10/2558
ISO 18602:2013 Packaging and the environment — Optimization of the packaging system
05/10/2558
ISO 18603:2012 Packaging and the environment — Reuse
05/10/2558
ISO 18604:2013 Packaging and the environment — Material recycling
05/10/2558
รูปแบบฉลากสิ่งแวดล้อมแบบต่างๆ
23/09/2558
ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
ยุโรป
COMMISSION RECOMMENDATION (EU) 2019/794 of 15 May 2019 on a coordinated control plan with a view to establishing the prevalence of certain substances migrating from materials and articles intended to come into contact with food.
18/06/2562
Public consultation about Evaluation of Food Contact Materials (FCM)
18/06/2562
Guideline for Food Contact Suitability of Metals and Alloys.
18/03/2562
BS EN 13427:2004
23/09/2558
อเมริกา
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1941.
18/03/2562
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1879
18/12/2561
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1893
18/12/2561
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1902
18/12/2561
Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications. FCN No. 1918
18/12/2561
ด้านอื่นๆ
อเมริกา
ASTM D7188 – 05(2010) Standard Terminology for Printing Inks, Materials, and Processes
02/07/2559
สากล
ISO 17480:2015(en) Packaging — Accessible design — Ease of opening
30/04/2561
ISO 19809:2017(en) Packaging — Accessible design — Information and marking
30/04/2561
ISO 21067-1:2016(en) Packaging — Vocabulary — Part 1: General terms
30/04/2561
ISO 22742:2010(en) Packaging — Linear bar code and two-dimensional symbols for product packaging
30/04/2561
ISO 28219:2017(en) Packaging — Labelling and direct product marking with linear bar code and two-dimensional symbols
30/04/2561
ISO 11683:1997(en) Packaging — Tactile warnings of danger — Requirements
26/04/2561
คุณสมบัติของวัสดุ
ยุโรป
EN 76:1978 - Packages for certain prepacked foodstuffs - Capacities of glass and metal containers
19/06/2562
EN 13007:1999 - Steel drums - Non-removable head (tight head) drums with a nominal capacity of 20 l to 60 l
19/06/2562
EN 13008:1999 - Steel drums - Removable head (open head) drums with a nominal capacity of 15 l to 62 l
19/06/2562
สากล
ISO/TS 18614:2016(en) Packaging — Label material — Required information for ordering and specifying self-adhesive labels
30/04/2561
ISO 8362-3:2001(en) Injection containers and accessories — Part 3: Aluminium caps for injection vials
26/04/2561
ISO 11156:2011(en) Packaging — Accessible design — General requirement
26/04/2561
ISO 15750-3:2002 Packaging — Steel drums — Part 3: Inserted flange-type closure systems
25/07/2560
ISO/TR 11761:1992 Light-gauge metal containers — Round open-top cans — Classification of can sizes by construction type
25/07/2560
ISO/TR 11762:1992 Light-gauge metal containers — Round open-top cans for liquid products with added gas — Classification of can sizes by construction type
25/07/2560
ISO 10154:1991 Light gauge metal containers — Three-piece necked-in tinplate aerosol cans — Dimensions of the top end
04/06/2560
ISO 10193:2000 General use light gauge metal containers — Nominal filling volumes of round cylindrical and tapered containers of up to 40 000 ml
04/06/2560
ISO 10653:1993 Light-gauge metal containers — Round open-top cans — Cans defined by their nominal gross lidded capacities
04/06/2560
ISO 10654:1993 Light-gauge metal containers — Round open-top cans — Cans for liquid products with added gas, defined by their nominal filling volumes
04/06/2560
ISO 15750-1:2002 Packaging — Steel drums — Part 1: Removable head (open head) drums with a minimum total capacity of 208 l, 210 l and 216,5 l
04/06/2560
ISO 15750-2:2002 Packaging — Steel drums — Part 2: Non-removable head (tight head) drums with a minimum total capacity of 212 l, 216,5 l and 230 l
04/06/2560
ISO 90-1:1997 Light gauge metal containers -- Definitions and determination of dimensions and capacities -- Part 1: Open-top cans
20/05/2560
ISO 90-2:1997 Light gauge metal containers — Definitions and determination of dimensions and capacities — Part 2: General use containers
20/05/2560
ISO 90-3:2004 Light gauge metal containers — Definitions and determination of dimensions and capacities — Part 3: Aerosol cans
20/05/2560
ISO 1361:1979 Light-gauge metal containers — Round open-top cans — Internal diameters
20/05/2560