PACKAGING INTELLIGENCE UNIT (ฐานข้อมูลเชิงลึกบรรจุภัณฑ์)
 
คำชี้แจง ให้เลือกเงื่อนไขจาก ประเภทบรรจุภัณฑ์ เป็นตัวแปรเริ่มต้น ในการสืบค้นข้อมูลการผลิต-จำหน่ายในประเทศ
 
 
   แสดงผลแบบ :               
ประเภทบรรจุภัณฑ์ :     ปี :    เดือน :   รูปแบบข้อมูล :    คำค้น :  
 
 
 
 
  ประเภทบรรจุภัณฑ์กระดาษ ทั้งหมด 134 รายการ
ปี
เดือน
ปริมาณการผลิต (ตัน)
ปริมาณการจำหน่ายในประเทศ (ตัน)
2021
กุมภาพันธ์
185,319
193,277
2021
มกราคม
189,205
197,049
2020
ธันวาคม
196,987
192,783
2020
พฤศจิกายน
188,006
186,269
2020
ตุลาคม
189,158
188,650
2020
กันยายน
183,833
184,930
2020
สิงหาคม
187,398
184,851
2020
กรกฎาคม
175,998
178,920
2020
มิถุนายน
165,249
167,199
2020
พฤษภาคม
155,902
154,784
2020
เมษายน
182,110
179,672
2020
มีนาคม
208,197
206,279
2020
กุมภาพันธ์
189,668
187,132
2020
มกราคม
193,195
188,874
2019
ธันวาคม
176,970
175,820
2019
พฤศจิกายน
197,165
191,642
2019
ตุลาคม
190,653
194,675
2019
กันยายน
183,752
182,774
2019
สิงหาคม
190,720
188,332
2019
กรกฎาคม
187,045
185,902
2019
มิถุนายน
183,440
182,908
2019
พฤษภาคม
194,163
188,786
2019
เมษายน
174,012
176,559
2019
มีนาคม
209,326
203,528
2019
กุมภาพันธ์
178,015
174,189
2019
มกราคม
188,771
190,350
2018
ธันวาคม
174,654
173,634
2018
พฤศจิกายน
186,958
187,671
2018
ตุลาคม
178,976
181,319
2018
กันยายน
173,025
172,616
2018
สิงหาคม
183,887
183,119
2018
กรกฎาคม
174,147
175,397
2018
มิถุนายน
188,336
186,190
2018
พฤษภาคม
191,572
190,878
2018
เมษายน
170,688
172,247
2018
มีนาคม
208,701
208,296
2018
กุมภาพันธ์
182,019
181,591
2018
มกราคม
187,835
187,916
2017
ธันวาคม
169,325
166,174
2017
พฤศจิกายน
182,931
183,642
2017
ตุลาคม
172,423
174,549
2017
กันยายน
188,344
185,031
2017
สิงหาคม
197,141
198,219
2017
กรกฎาคม
178,573
179,707
2017
มิถุนายน
178,439
179,516
2017
พฤษภาคม
185,114
182,088
2017
เมษายน
161,496
160,950
2017
มีนาคม
194,725
196,894
2017
กุมภาพันธ์
173,747
171,846
2017
มกราคม
174,462
174,780
2016
ธันวาคม
167,932
168,361
2016
พฤศจิกายน
179,720
178,012
2016
ตุลาคม
176,875
176,602
2016
กันยายน
175,026
175,584
2016
สิงหาคม
174,121
174,486
2016
กรกฎาคม
170,509
172,288
2016
มิถุนายน
184,339
181,714
2016
พฤษภาคม
181,642
181,558
2016
เมษายน
166,342
167,110
2016
มีนาคม
199,755
200,253
2016
กุมภาพันธ์
175,682
174,492
2016
มกราคม
178,187
177,507
2015
ธันวาคม
170,046
170,099
2015
พฤศจิกายน
177,962
180,227
2015
ตุลาคม
176,057
179,489
2015
กันยายน
176,960
178,306
2015
สิงหาคม
176,854
175,393
2015
กรกฎาคม
170,736
172,811
2015
มิถุนายน
174,366
174,834
2015
พฤษภาคม
180,681
176,248
2015
เมษายน
166,370
168,005
2015
มีนาคม
186,528
185,582
2015
กุมภาพันธ์
173,790
173,040
2015
มกราคม
178,378
178,311
2014
ธันวาคม
168,386
168,045
2014
พฤศจิกายน
176,469
176,740
2014
ตุลาคม
182,289
182,857
2014
กันยายน
179,456
180,755
2014
สิงหาคม
173,772
174,031
2014
กรกฎาคม
181,837
180,720
2014
มิถุนายน
177,585
176,823
2014
พฤษภาคม
183,608
183,340
2014
เมษายน
171,260
172,162
2014
มีนาคม
191,966
191,280
2014
กุมภาพันธ์
169,006
169,524
2014
มกราคม
178,921
178,666
2013
ธันวาคม
156,312
156,599
2013
พฤศจิกายน
177,805
176,753
2013
ตุลาคม
175,765
177,161
2013
กันยายน
165,621
167,542
2013
สิงหาคม
179,470
177,575
2013
กรกฎาคม
173,796
173,722
2013
มิถุนายน
171,097
171,692
2013
พฤษภาคม
176,792
176,099
2013
เมษายน
164,520
160,855
2013
มีนาคม
180,047
182,129
2013
กุมภาพันธ์
163,458
165,291
2013
มกราคม
180,839
180,032
2012
ธันวาคม
155,451
159,838
2012
พฤศจิกายน
174,123
175,257
2012
ตุลาคม
173,686
177,739
2012
กันยายน
162,265
163,648
2012
สิงหาคม
170,223
170,344
2012
กรกฎาคม
169,891
176,982
2012
มิถุนายน
165,897
175,958
2012
พฤษภาคม
177,161
184,601
2012
เมษายน
149,893
159,055
2012
มีนาคม
167,010
178,240
2012
กุมภาพันธ์
155,906
160,196
2012
มกราคม
156,932
162,833
2011
ธันวาคม
160,090
167,001
2011
พฤศจิกายน
157,767
157,845
2011
ตุลาคม
142,376
142,465
2011
กันยายน
175,394
174,505
2011
สิงหาคม
179,190
180,328
2011
กรกฎาคม
171,945
172,820
2011
มิถุนายน
174,727
172,986
2011
พฤษภาคม
170,111
171,205
2011
เมษายน
160,869
161,134
2011
มีนาคม
189,284
191,069
2011
กุมภาพันธ์
164,034
164,175
2011
มกราคม
172,187
173,853
2010
ธันวาคม
164,633
166,471
2010
พฤศจิกายน
175,183
175,710
2010
ตุลาคม
167,533
166,596
2010
กันยายน
165,413
167,292
2010
สิงหาคม
165,970
165,340
2010
กรกฎาคม
167,449
169,427
2010
มิถุนายน
167,971
166,185
2010
พฤษภาคม
167,100
164,616
2010
เมษายน
157,251
157,558
2010
มีนาคม
187,479
190,157
2010
กุมภาพันธ์
161,784
165,439
2010
มกราคม
163,128
162,310
หมายเหตุ : ข้อมูลปริมาณการผลิตและจำหน่ายเป็นค่าประมาณการ
  ประเภทบรรจุภัณฑ์แก้ว ทั้งหมด 134 รายการ
ปี
เดือน
ปริมาณการผลิต (ตัน)
ปริมาณการจำหน่ายในประเทศ (ตัน)
2021
กุมภาพันธ์
122,117
155,224
2021
มกราคม
133,891
153,615
2020
ธันวาคม
128,315
174,916
2020
พฤศจิกายน
121,522
165,002
2020
ตุลาคม
126,688
176,194
2020
กันยายน
130,753
174,483
2020
สิงหาคม
135,635
174,134
2020
กรกฎาคม
129,980
156,956
2020
มิถุนายน
128,025
138,134
2020
พฤษภาคม
134,115
134,292
2020
เมษายน
129,789
140,787
2020
มีนาคม
135,173
176,870
2020
กุมภาพันธ์
130,288
164,519
2020
มกราคม
136,337
156,644
2019
ธันวาคม
133,014
162,258
2019
พฤศจิกายน
133,791
169,441
2019
ตุลาคม
128,889
164,745
2019
กันยายน
124,834
169,909
2019
สิงหาคม
130,812
161,832
2019
กรกฎาคม
128,253
155,057
2019
มิถุนายน
124,458
161,552
2019
พฤษภาคม
128,132
147,910
2019
เมษายน
123,162
143,818
2019
มีนาคม
128,507
167,341
2019
กุมภาพันธ์
113,908
135,150
2019
มกราคม
128,415
139,628
2018
ธันวาคม
127,054
166,932
2018
พฤศจิกายน
117,990
168,818
2018
ตุลาคม
123,371
174,444
2018
กันยายน
125,871
152,009
2018
สิงหาคม
136,651
178,949
2018
กรกฎาคม
149,406
179,615
2018
มิถุนายน
143,556
185,463
2018
พฤษภาคม
153,382
184,346
2018
เมษายน
147,794
186,335
2018
มีนาคม
166,373
199,719
2018
กุมภาพันธ์
154,150
188,611
2018
มกราคม
172,759
196,146
2017
ธันวาคม
199,502
279,805
2017
พฤศจิกายน
181,766
251,970
2017
ตุลาคม
185,824
228,023
2017
กันยายน
167,657
204,739
2017
สิงหาคม
170,202
217,212
2017
กรกฎาคม
167,738
186,183
2017
มิถุนายน
151,276
191,874
2017
พฤษภาคม
159,140
224,373
2017
เมษายน
159,365
203,007
2017
มีนาคม
183,619
217,627
2017
กุมภาพันธ์
133,633
172,114
2017
มกราคม
135,887
153,870
2016
ธันวาคม
156,677
193,087
2016
พฤศจิกายน
156,503
180,014
2016
ตุลาคม
156,504
171,485
2016
กันยายน
163,231
192,855
2016
สิงหาคม
164,115
194,029
2016
กรกฎาคม
156,957
186,858
2016
มิถุนายน
171,193
197,609
2016
พฤษภาคม
164,396
199,619
2016
เมษายน
156,862
166,260
2016
มีนาคม
160,791
191,739
2016
กุมภาพันธ์
136,191
173,902
2016
มกราคม
148,169
193,240
2015
ธันวาคม
68,454
68,492
2015
พฤศจิกายน
67,509
73,283
2015
ตุลาคม
71,230
66,925
2015
กันยายน
67,422
70,194
2015
สิงหาคม
73,159
69,248
2015
กรกฎาคม
70,868
73,395
2015
มิถุนายน
65,725
68,298
2015
พฤษภาคม
66,323
65,333
2015
เมษายน
67,709
63,005
2015
มีนาคม
73,999
76,710
2015
กุมภาพันธ์
64,353
68,427
2015
มกราคม
66,896
65,346
2014
ธันวาคม
69,539
78,768
2014
พฤศจิกายน
65,739
71,603
2014
ตุลาคม
68,984
86,705
2014
กันยายน
79,164
90,258
2014
สิงหาคม
96,790
83,099
2014
กรกฎาคม
93,078
87,527
2014
มิถุนายน
91,522
94,246
2014
พฤษภาคม
93,167
89,688
2014
เมษายน
90,269
87,275
2014
มีนาคม
93,060
102,484
2014
กุมภาพันธ์
85,958
82,410
2014
มกราคม
90,792
90,890
2013
ธันวาคม
97,944
93,224
2013
พฤศจิกายน
91,668
106,583
2013
ตุลาคม
99,122
92,291
2013
กันยายน
99,351
97,524
2013
สิงหาคม
104,436
91,335
2013
กรกฎาคม
97,107
91,297
2013
มิถุนายน
105,047
100,192
2013
พฤษภาคม
113,704
104,415
2013
เมษายน
110,271
99,907
2013
มีนาคม
119,454
131,315
2013
กุมภาพันธ์
105,095
102,366
2013
มกราคม
116,771
109,568
2012
ธันวาคม
117,539
112,730
2012
พฤศจิกายน
107,362
111,174
2012
ตุลาคม
116,022
109,579
2012
กันยายน
112,755
104,558
2012
สิงหาคม
115,843
108,541
2012
กรกฎาคม
115,180
105,816
2012
มิถุนายน
106,185
103,826
2012
พฤษภาคม
114,000
109,865
2012
เมษายน
122,038
114,015
2012
มีนาคม
120,402
126,223
2012
กุมภาพันธ์
113,309
121,743
2012
มกราคม
119,656
127,185
2011
ธันวาคม
117,313
137,386
2011
พฤศจิกายน
92,411
114,014
2011
ตุลาคม
78,742
80,728
2011
กันยายน
106,120
105,637
2011
สิงหาคม
113,742
102,627
2011
กรกฎาคม
109,597
95,946
2011
มิถุนายน
107,817
99,944
2011
พฤษภาคม
109,876
91,407
2011
เมษายน
112,091
111,945
2011
มีนาคม
118,434
124,695
2011
กุมภาพันธ์
103,946
103,451
2011
มกราคม
116,184
101,810
2010
ธันวาคม
112,653
102,978
2010
พฤศจิกายน
106,837
102,003
2010
ตุลาคม
109,798
97,981
2010
กันยายน
104,019
94,236
2010
สิงหาคม
106,592
99,713
2010
กรกฎาคม
96,195
92,549
2010
มิถุนายน
96,527
96,225
2010
พฤษภาคม
105,864
102,703
2010
เมษายน
103,926
102,612
2010
มีนาคม
106,206
119,326
2010
กุมภาพันธ์
93,423
109,208
2010
มกราคม
102,982
107,430
หมายเหตุ : ข้อมูลปริมาณการผลิตและจำหน่ายเป็นค่าประมาณการ
  ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก ทั้งหมด 134 รายการ
ปี
เดือน
ปริมาณการผลิต (ตัน)
ปริมาณการจำหน่ายในประเทศ (ตัน)
2021
กุมภาพันธ์
136,737
98,703
2021
มกราคม
134,564
98,323
2020
ธันวาคม
136,406
100,113
2020
พฤศจิกายน
115,068
82,304
2020
ตุลาคม
112,780
80,312
2020
กันยายน
120,395
84,693
2020
สิงหาคม
118,070
83,616
2020
กรกฎาคม
110,249
77,078
2020
มิถุนายน
110,661
79,319
2020
พฤษภาคม
114,886
80,516
2020
เมษายน
114,383
81,199
2020
มีนาคม
116,380
82,958
2020
กุมภาพันธ์
111,540
79,232
2020
มกราคม
107,911
77,338
2019
ธันวาคม
91,575
67,657
2019
พฤศจิกายน
102,612
74,916
2019
ตุลาคม
105,256
76,514
2019
กันยายน
105,265
76,025
2019
สิงหาคม
111,224
79,663
2019
กรกฎาคม
116,518
83,423
2019
มิถุนายน
115,401
82,599
2019
พฤษภาคม
116,772
84,499
2019
เมษายน
106,783
77,248
2019
มีนาคม
124,980
89,523
2019
กุมภาพันธ์
110,977
80,156
2019
มกราคม
110,119
80,798
2018
ธันวาคม
112,221
77,990
2018
พฤศจิกายน
117,727
86,271
2018
ตุลาคม
118,525
85,916
2018
กันยายน
115,592
83,627
2018
สิงหาคม
123,379
88,593
2018
กรกฎาคม
121,301
86,794
2018
มิถุนายน
124,270
88,609
2018
พฤษภาคม
122,269
88,316
2018
เมษายน
101,102
74,421
2018
มีนาคม
126,363
91,242
2018
กุมภาพันธ์
119,681
86,341
2018
มกราคม
117,107
85,723
2017
ธันวาคม
109,827
81,326
2017
พฤศจิกายน
123,115
88,072
2017
ตุลาคม
120,994
85,720
2017
กันยายน
123,337
88,783
2017
สิงหาคม
120,543
86,960
2017
กรกฎาคม
122,101
86,967
2017
มิถุนายน
127,382
91,491
2017
พฤษภาคม
130,760
95,655
2017
เมษายน
110,099
80,525
2017
มีนาคม
143,654
102,824
2017
กุมภาพันธ์
120,740
89,259
2017
มกราคม
116,982
85,539
2016
ธันวาคม
109,048
80,787
2016
พฤศจิกายน
121,759
89,558
2016
ตุลาคม
128,118
91,587
2016
กันยายน
123,294
89,657
2016
สิงหาคม
122,723
88,129
2016
กรกฎาคม
126,329
89,123
2016
มิถุนายน
128,100
91,745
2016
พฤษภาคม
118,916
87,337
2016
เมษายน
111,153
80,769
2016
มีนาคม
136,876
98,308
2016
กุมภาพันธ์
129,746
92,932
2016
มกราคม
121,200
87,206
2015
ธันวาคม
140,489
106,209
2015
พฤศจิกายน
134,850
100,336
2015
ตุลาคม
150,596
110,679
2015
กันยายน
162,186
114,969
2015
สิงหาคม
139,531
102,688
2015
กรกฎาคม
149,781
109,150
2015
มิถุนายน
158,015
117,433
2015
พฤษภาคม
147,117
108,395
2015
เมษายน
132,622
99,617
2015
กุมภาพันธ์
131,828
96,657
2015
กุมภาพันธ์
144,360
107,598
2015
มกราคม
133,802
97,407
2014
ธันวาคม
118,626
88,193
2014
พฤศจิกายน
129,658
92,955
2014
ตุลาคม
160,705
118,431
2014
กันยายน
141,085
103,011
2014
สิงหาคม
131,753
95,841
2014
กรกฎาคม
129,478
94,186
2014
มิถุนายน
138,976
99,817
2014
พฤษภาคม
131,476
95,806
2014
เมษายน
111,414
83,056
2014
มีนาคม
125,724
92,461
2014
กุมภาพันธ์
118,225
86,988
2014
มกราคม
125,316
91,831
2013
ธันวาคม
113,172
86,062
2013
พฤศจิกายน
131,101
97,329
2013
ตุลาคม
135,577
98,841
2013
กันยายน
130,599
97,796
2013
สิงหาคม
137,199
100,872
2013
กรกฎาคม
131,003
97,760
2013
มิถุนายน
116,892
85,947
2013
พฤษภาคม
130,999
98,073
2013
เมษายน
109,207
81,455
2013
มีนาคม
127,054
93,357
2013
กุมภาพันธ์
125,132
93,136
2013
มกราคม
132,060
100,390
2012
ธันวาคม
104,130
78,508
2012
พฤศจิกายน
113,090
85,685
2012
ตุลาคม
146,688
110,154
2012
กันยายน
126,399
92,188
2012
สิงหาคม
123,881
89,550
2012
กรกฎาคม
124,394
92,830
2012
มิถุนายน
116,905
86,109
2012
พฤษภาคม
121,698
90,992
2012
เมษายน
96,487
72,371
2012
มีนาคม
120,181
91,142
2012
กุมภาพันธ์
111,753
82,882
2012
มกราคม
106,225
79,050
2011
ธันวาคม
105,572
80,242
2011
พฤศจิกายน
107,602
80,754
2011
ตุลาคม
121,385
90,255
2011
กันยายน
123,293
89,484
2011
สิงหาคม
126,064
92,483
2011
กรกฎาคม
117,871
87,397
2011
มิถุนายน
133,511
99,783
2011
พฤษภาคม
131,644
98,749
2011
เมษายน
108,377
80,941
2011
มีนาคม
127,395
96,302
2011
กุมภาพันธ์
114,764
85,119
2011
มกราคม
125,583
97,926
2010
ธันวาคม
118,324
87,742
2010
พฤศจิกายน
124,222
92,393
2010
ตุลาคม
113,930
83,412
2010
กันยายน
114,324
85,709
2010
สิงหาคม
118,004
86,737
2010
กรกฎาคม
132,508
97,794
2010
มิถุนายน
111,154
81,676
2010
พฤษภาคม
112,878
81,750
2010
เมษายน
105,170
76,590
2010
มีนาคม
115,178
85,327
2010
กุมภาพันธ์
113,760
85,970
2010
มกราคม
134,035
102,709
หมายเหตุ : ข้อมูลปริมาณการผลิตและจำหน่ายเป็นค่าประมาณการ
  ประเภทบรรจุภัณฑ์โลหะ ทั้งหมด 134 รายการ
ปี
เดือน
ปริมาณการผลิต (ตัน)
ปริมาณการจำหน่ายในประเทศ (ตัน)
2021
กุมภาพันธ์
32,883
33,834
2021
มกราคม
35,098
30,406
2020
ธันวาคม
38,579
33,057
2020
พฤศจิกายน
41,995
32,937
2020
ตุลาคม
37,373
29,280
2020
กันยายน
33,007
30,294
2020
สิงหาคม
31,473
31,399
2020
กรกฎาคม
32,215
33,889
2020
มิถุนายน
36,303
34,386
2020
พฤษภาคม
35,694
34,975
2020
เมษายน
37,572
36,909
2020
มีนาคม
37,773
37,355
2020
กุมภาพันธ์
36,990
38,629
2020
มกราคม
38,294
29,672
2019
ธันวาคม
40,011
28,081
2019
พฤศจิกายน
36,215
26,332
2019
ตุลาคม
30,754
25,727
2019
กันยายน
24,645
26,650
2019
สิงหาคม
27,672
24,777
2019
กรกฎาคม
30,457
26,553
2019
มิถุนายน
32,542
25,623
2019
พฤษภาคม
30,981
27,411
2019
เมษายน
31,187
24,451
2019
มีนาคม
37,790
27,900
2019
กุมภาพันธ์
37,322
24,904
2019
มกราคม
39,448
32,841
2018
ธันวาคม
47,934
36,518
2018
พฤศจิกายน
44,628
38,218
2018
ตุลาคม
38,617
37,517
2018
กันยายน
30,468
39,448
2018
สิงหาคม
29,821
42,287
2018
กรกฎาคม
32,952
40,262
2018
มิถุนายน
43,012
41,239
2018
พฤษภาคม
42,500
38,396
2018
เมษายน
35,974
38,396
2018
มีนาคม
43,753
41,207
2018
กุมภาพันธ์
38,666
35,807
2018
มกราคม
39,255
34,974
2017
ธันวาคม
43,141
37,291
2017
พฤศจิกายน
39,364
39,046
2017
ตุลาคม
35,763
37,489
2017
กันยายน
31,170
36,580
2017
สิงหาคม
29,212
37,780
2017
กรกฎาคม
33,701
38,912
2017
มิถุนายน
40,294
40,036
2017
พฤษภาคม
40,280
42,016
2017
เมษายน
31,901
35,477
2017
มีนาคม
41,739
40,827
2017
กุมภาพันธ์
36,765
38,508
2017
มกราคม
39,375
35,983
2016
ธันวาคม
41,731
39,464
2016
พฤศจิกายน
40,158
39,399
2016
ตุลาคม
33,272
34,875
2016
กันยายน
27,950
30,595
2016
สิงหาคม
25,697
32,879
2016
กรกฎาคม
30,159
36,381
2016
มิถุนายน
33,696
36,971
2016
พฤษภาคม
36,602
44,402
2016
เมษายน
34,036
35,851
2016
มีนาคม
41,694
42,864
2016
กุมภาพันธ์
36,367
38,734
2016
มกราคม
36,851
34,859
2015
ธันวาคม
42,674
34,479
2015
พฤศจิกายน
39,090
33,782
2015
ตุลาคม
35,034
29,605
2015
กันยายน
28,542
22,562
2015
สิงหาคม
24,772
26,503
2015
กรกฎาคม
31,884
34,178
2015
มิถุนายน
40,497
35,101
2015
พฤษภาคม
39,476
32,061
2015
เมษายน
38,320
30,529
2015
มีนาคม
42,611
38,071
2015
กุมภาพันธ์
38,447
28,835
2015
มกราคม
40,428
30,497
2014
ธันวาคม
40,169
49,015
2014
พฤศจิกายน
40,945
44,383
2014
ตุลาคม
37,261
42,237
2014
กันยายน
32,226
39,408
2014
สิงหาคม
28,130
40,239
2014
กรกฎาคม
36,382
51,526
2014
มิถุนายน
47,127
52,686
2014
พฤษภาคม
44,984
50,204
2014
เมษายน
35,999
43,869
2014
มีนาคม
41,705
54,564
2014
กุมภาพันธ์
38,514
44,826
2014
มกราคม
42,279
44,598
2013
ธันวาคม
44,548
51,091
2013
พฤศจิกายน
45,535
48,779
2013
ตุลาคม
41,061
48,215
2013
กันยายน
31,988
42,634
2013
สิงหาคม
31,386
41,215
2013
กรกฎาคม
39,851
47,947
2013
มิถุนายน
52,049
56,151
2013
พฤษภาคม
48,029
53,812
2013
เมษายน
39,659
51,669
2013
มีนาคม
53,403
61,247
2013
กุมภาพันธ์
46,450
52,742
2013
มกราคม
52,589
54,171
2012
ธันวาคม
53,364
57,195
2012
พฤศจิกายน
59,457
51,586
2012
ตุลาคม
54,167
51,406
2012
กันยายน
40,070
46,772
2012
สิงหาคม
34,714
48,077
2012
กรกฎาคม
40,744
55,376
2012
มิถุนายน
46,548
58,810
2012
พฤษภาคม
51,076
58,100
2012
เมษายน
39,583
48,765
2012
มีนาคม
49,734
57,241
2012
กุมภาพันธ์
46,561
54,039
2012
มกราคม
43,354
46,804
2011
ธันวาคม
50,549
55,601
2011
พฤศจิกายน
55,175
52,638
2011
ตุลาคม
51,992
51,170
2011
กันยายน
42,412
49,623
2011
สิงหาคม
37,578
49,207
2011
กรกฎาคม
36,781
50,054
2011
มิถุนายน
48,539
59,507
2011
พฤษภาคม
48,646
56,223
2011
เมษายน
43,862
51,209
2011
มีนาคม
52,870
59,047
2011
กุมภาพันธ์
46,095
53,483
2011
มกราคม
47,027
50,947
2010
ธันวาคม
48,148
62,153
2010
พฤศจิกายน
46,616
57,179
2010
กันยายน
33,515
37,706
2010
กันยายน
39,417
44,059
2010
สิงหาคม
30,230
39,758
2010
กรกฎาคม
31,918
41,655
2010
มิถุนายน
35,514
48,820
2010
พฤษภาคม
38,707
49,774
2010
เมษายน
40,098
48,953
2010
มีนาคม
50,139
56,691
2010
กุมภาพันธ์
39,772
49,339
2010
มกราคม
40,230
48,453
หมายเหตุ : ข้อมูลปริมาณการผลิตและจำหน่ายเป็นค่าประมาณการ