ฐานข้อมูล
LINK ที่เกี่ยวข้อง
เนื้อหาข่าวความเคลื่อนไหว     
MORE
 
 
  หัวข้อข่าว : บรรจุภัณฑ์ทูน่าพร้อมส้อม  
              Chicken of the Sea เปิดตัวบรรจุภัณฑ์ทูน่าที่ออกแบบใหม่ให้ฝามีส้อมติดมาที่ฝาด้วย เพื่อตอบโจทย์อาหารที่พร้อมรับประทาน โดยตัวฝาและส้อมยังเป็นพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้ด้วย  
     
  ดาวน์โหลดข่าวนี้ในรููปแบบไฟล์ pdf ที่นี่  
  URL Link : https://www.packworld.com/article/package-feature/convenience/snackability/fork-included-new-tuna-pack  
     
  ข่าววันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  
     
     
ลงชื่อเข้าใช้งานสำหรับสมาชิก
USERNAME :  
PASSWORD : 
 
 
 
 

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์
ขอเพิ่มเติมรายชื่อผู้ประกอบการ เพื่อแสดงในฐานข้อมูล

กราฟสภาวะอุตสาหกรรม
 
 
 
 

วิดีโอมัลติมีเดีย ที่น่าสนใจ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
 
 
 
 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบ