ฐานข้อมูล
LINK ที่เกี่ยวข้อง
เนื้อหาข่าวความเคลื่อนไหว     
MORE
 
 
  หัวข้อข่าว : Packaging Industry Expert Panel 7th: ระบบบริหารคุณภาพและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์  
              ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานสัมมนา “Packaging Industry Expert Panel 7th: ระบบบริหารคุณภาพและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์” (Quality and Safety Management for Packaging Industry) ภายใต้ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก นายอิทธิชัย ยศศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงานและบรรยายหัวข้อ “Packaging Trend 2019” นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายหัวข้อ “ระบบบริหารคุณภาพและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์” โดยวิทยากรรับเชิญจากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ. ดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งจากภาครัฐและเอกชนจำนวนกว่า 40 คน  
     
  ดาวน์โหลดข่าวนี้ในรููปแบบไฟล์ pdf ที่นี่  
  URL Link : http://packagingkasetsart.com/news/view.php?id=40  
     
  ข่าววันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562  
     
     
ลงชื่อเข้าใช้งานสำหรับสมาชิก
USERNAME :  
PASSWORD : 
 
 
 
 

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์
ขอเพิ่มเติมรายชื่อผู้ประกอบการ เพื่อแสดงในฐานข้อมูล

กราฟสภาวะอุตสาหกรรม
 
 
 
 

วิดีโอมัลติมีเดีย ที่น่าสนใจ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
 
 
 
 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบ