ฐานข้อมูล
LINK ที่เกี่ยวข้อง
เนื้อหาข่าวความเคลื่อนไหว     
MORE
 
 
  หัวข้อข่าว : บรรจุภัณฑ์ปลอดพลาสติกสำหรับแตงกวา  
              REWE ผู้ค้าปลีกจากเยอรมัน ได้ยกเลิกการใช้บรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกกับแตงกวา และหันมาใช้ฉลากกระดาษติดแทน โดยจะใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ด้วย ซึ่งคาดว่าจะเป็นการช่วยลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกลง  
     
  ดาวน์โหลดข่าวนี้ในรููปแบบไฟล์ pdf ที่นี่  
  URL Link : https://www.esmmagazine.com/rewe-ditches-plastic-film-packaging-for-organic-cucumbers/69973  
     
  ข่าววันที่ 21 มกราคม 2562  
     
     
ลงชื่อเข้าใช้งานสำหรับสมาชิก
USERNAME :  
PASSWORD : 
 
 
 
 

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์
ขอเพิ่มเติมรายชื่อผู้ประกอบการ เพื่อแสดงในฐานข้อมูล

กราฟสภาวะอุตสาหกรรม
 
 
 
 

วิดีโอมัลติมีเดีย ที่น่าสนใจ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
 
 
 
 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบ