ฐานข้อมูล
LINK ที่เกี่ยวข้อง
เนื้อหาข่าวความเคลื่อนไหว     
MORE
 
 
  หัวข้อข่าว : บรรจุภัณฑ์ที่กินได้จากสาหร่ายทะเล  
              ศาสตราจารย์ Nory Mulyono จากภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัย Atma Jaya Catholic ประเทศอินโดนีเซีย ได้ทำการวิจัยบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากสาหร่ายทะเล เนื่องจากประเทศอินโดนีเซียเป็นผู้ผลิตสาหร่ายทะเลรายใหญ่อันดับสองของโลก และสาหร่ายยังเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ มีความเสี่ยงต่อการแพ้น้อย ราคาถูก และช่วงเวลาในการเพาะปลูกเพียง 45 วัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้เหมาะสม  
     
  ดาวน์โหลดข่าวนี้ในรููปแบบไฟล์ pdf ที่นี่  
  URL Link : https://www.freshplaza.com/article/9081843/edible-packaging-from-seaweed/  
     
  ข่าววันที่ 13 มีนาคม 2562  
     
     
ลงชื่อเข้าใช้งานสำหรับสมาชิก
USERNAME :  
PASSWORD : 
 
 
 
 

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์
ขอเพิ่มเติมรายชื่อผู้ประกอบการ เพื่อแสดงในฐานข้อมูล

กราฟสภาวะอุตสาหกรรม
 
 
 
 

วิดีโอมัลติมีเดีย ที่น่าสนใจ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
 
 
 
 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบ