ฐานข้อมูล
LINK ที่เกี่ยวข้อง
มุมมองสำหรับเนื้อข่าวนวัตกรรม     
MORE
 
 
  หัวข้อข่าว : การถ่ายโอนความรู้ข้ามพรมแดน “กฎระเบียบวัสดุสัมผัสอาหาร การวิจัยและพัฒนา วิธีการทดสอบและการจัดการ” เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน  
              คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีบทบาทในการกำหนดกฎระเบียบวัสดุสัมผัสอาหารในสหภาพยุโรปและการตรวจวิเคราะห์วัสดุสัมผัสอาหารในอิตาลี ภายใต้การดำเนินงานโครงการ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอาหารอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางและการถ่ายโอนความรู้ข้ามพรมแดน” สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดหลักสูตร “Food Contact Materials Laws and Regulations: R&D, Testing Protocols and Management” เพื่อถ่ายโอนความรู้และพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางด้านวัสดุสัมผัสอาหารให้กับอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยเนื้อหาของหลักสูตรเน้นมุมมองกฎระเบียบวัสดุสัมผัสอาหารทั่วโลก อัพเดทกฎระเบียบวัสดุสัมผัสอาหารในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา การประเมินความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหาร วิธีการตรวจวิเคราะห์วัสดุสัมผัสอาหาร อาทิ พลาสติก กระดาษ สารเคลือบ และหมึกพิมพ์ พร้อม Workshop การตรวจวิเคราะห์วัสดุสัมผัสอาหาร ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/vZu3ji และติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวาราดา โทรศัพท์ 085 833 3434 อีเมลwarada.t@ku.ac.th  
     
  ดาวน์โหลดข่าวนี้ในรููปแบบไฟล์ pdf ที่นี่  
   
     
  ข่าววันที่ 10 ม.ค. 2562  
     
     
ลงชื่อเข้าใช้งานสำหรับสมาชิก
USERNAME :  
PASSWORD : 
 
 
 
 

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์
ขอเพิ่มเติมรายชื่อผู้ประกอบการ เพื่อแสดงในฐานข้อมูล

กราฟสภาวะอุตสาหกรรม
 
 
 
 

วิดีโอมัลติมีเดีย ที่น่าสนใจ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
 
 
 
 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบ