ฐานข้อมูล
LINK ที่เกี่ยวข้อง
มุมมองสำหรับเนื้อข่าวนวัตกรรม     
MORE
  หัวข้อข่าว : ฝึกอบรมเรื่อง “การทดสอบบรรจุภัณฑ์พลาสติก”  
              สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัดฝึกอบรบเรื่อง “การทดสอบบรรจุภัณฑ์พลาสติก” ในระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 อาคารศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว. บางเขน) โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 4,800 บาท และสำหรับสมาชิกศูนย์การบรรจุหีบห่อไทยและหน่วยงานราชการ ท่านละ 4,500 บาท สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณปริญญา ขำสาธร โทรศัพท์ 0-2577-9517 มือถือ 081-400-8197 หรือ 061-423-7131 อีเมล: parinya_k@tistr.or.th ภายในวันที่ 21 มกราคม 2562 นี้  
     
  ดาวน์โหลดข่าวนี้ในรููปแบบไฟล์ pdf ที่นี่  
   
     
  ข่าววันที่ 19 มกราคม 2562  
     
     
ลงชื่อเข้าใช้งานสำหรับสมาชิก
USERNAME :  
PASSWORD : 
 
 
 
 

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์
ขอเพิ่มเติมรายชื่อผู้ประกอบการ เพื่อแสดงในฐานข้อมูล

กราฟสภาวะอุตสาหกรรม
 
 
 
 

วิดีโอมัลติมีเดีย ที่น่าสนใจ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
 
 
 
 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบ