ฐานข้อมูล
LINK ที่เกี่ยวข้อง
มุมมองสำหรับเนื้อข่าวนวัตกรรม     
MORE
 
 
  หัวข้อข่าว : PETnology Americas 2019  
              PETnology Americas 2019 งานประชุมเน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ PET ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งในปีนี้นอกจากจะมีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ แล้วยังมีการอภิปรายเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมไปถึงสถานการณ์ในอนาคตของบรรจุภัณฑ์ PET โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้า Georgia Tech Global Learning Center, Atlanta ประเทศสหรัฐอเมริกา  
     
  ดาวน์โหลดข่าวนี้ในรููปแบบไฟล์ pdf ที่นี่  
  URL Link : https://www.petnologyamericas.com/home/  
     
  ข่าววันที่ 5 มีนาคม 2562  
     
     
ลงชื่อเข้าใช้งานสำหรับสมาชิก
USERNAME :  
PASSWORD : 
 
 
 
 

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์
ขอเพิ่มเติมรายชื่อผู้ประกอบการ เพื่อแสดงในฐานข้อมูล

กราฟสภาวะอุตสาหกรรม
 
 
 
 

วิดีโอมัลติมีเดีย ที่น่าสนใจ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
 
 
 
 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบ