ฐานข้อมูล
LINK ที่เกี่ยวข้อง
มุมมองสำหรับเนื้อข่าวเศรษฐกิจอุตสาหกรรม     
MORE
  หัวข้อข่าว : อินเดียเร่งเครื่องสู่ “เศรษฐกิจสีเขียว”  
              นายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี ประเทศอินเดียเร่งปรับภาพลักษณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชากร ผ่านนโยบาย “เศรษฐกิจสีเขียว” (Green Economy) ทั้งการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง รวมไปถึงการงดใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยโอกาสของไทยในการลงทุนในประเทศอินเดียควรเน้นไปทางสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ โดยเฉพาะทางด้านทางการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งภาคเอกชนไทยหลายบริษัทได้เริ่มเจรจากับหุ้นส่วนอินเดีย เพื่อร่วมลงทุนด้านบรรจุภัณฑ์ในอินเดียโดยใช้เทคโนโลยีของไทยแล้ว ขณะเดียวกันบริษัท ITD Cementation India ได้ร่วมประมูลเพื่อก่อสร้างโรงงานจัดการขยะเพื่อแปรรูปเป็นพลังงานสะอาดในเมืองมุมไบเช่นกัน  
     
  ดาวน์โหลดข่าวนี้ในรููปแบบไฟล์ pdf ที่นี่  
  URL Link : http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/646730  
     
  ข่าววันที่ 6 มีนาคม 2562  
     
     
ลงชื่อเข้าใช้งานสำหรับสมาชิก
USERNAME :  
PASSWORD : 
 
 
 
 

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์
ขอเพิ่มเติมรายชื่อผู้ประกอบการ เพื่อแสดงในฐานข้อมูล

กราฟสภาวะอุตสาหกรรม
 
 
 
 

วิดีโอมัลติมีเดีย ที่น่าสนใจ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
 
 
 
 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบ