ฐานข้อมูล
LINK ที่เกี่ยวข้องส่งสัญญาณเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
 ช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน
สถานะ : ผิดปกติ

   
MPI_SFRE

   
MPI_FVDR

   
MPI_FSOU

   
PD_FISH

   
P_IMIiron

   
B_NEW

   
CCI_AUS

   
PMI_CN

       
หมายเหตุ :
               ผิดปกติ     เฝ้าระวัง     ปกติ
     
ความหมายของตัวแปรชี้นำทั้ง 8 ตัวแปร
MPI_SFRE = ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาและกุ้ง อาหารทะเล
MPI_FVDR = ดัชนีผลผลิตผักผลไม้อบแห้ง
MPI_FSOU = ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมการผลิตน้ำปลา
PD_FISH = ปริมาณการผลิตปลาแช่แข็ง
P_IMIiron = ดัชนีราคานำเข้าสินค้า: เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
B_NEW = ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่
CCI_AUS = ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของประเทศออสเตรเลีย
PMI_CN = ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจีน
   ภาพรวมเศรษฐกิจ
 

ในเดือนสิงหาคม 2562 “ส่งสัญญาณเตือนไม่ปกติในระยะรุนแรง” ซึ่งคาดว่า ภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 ยังคงมีแนวโน้มชะลอตัวในเกือบทุกอุตสาหกรรม การส่งออกในบางกลุ่มสินค้าหดตัวตามราคาน้ำมันที่ยังคงลดลง และมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา อย่างเช่น สินค้าทางการเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูป ทางด้าวการลงทุนภาคเอกชนทรงตัว การท่องเที่ยวยังคงทรงตัวเริ่มชะลอลงบ้าง ทางด้านความเชื่อมั่นของผู้บริโภคมีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้การจับจ่ายใช้สอยมีแนวโน้มชะลอตัว ส่งผลต่อการผลิตบรรจุภัณฑ์ในภาพรวมมีแนวโน้มหดตัวลง

 
 
   บทวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
 
   ตัวแปรองค์ประกอบที่ส่งสัญญาณเตือนไม่ปกติในระยะไม่รุนแรง (เหลือง)
 

- ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมการผลิตน้ำปลา (MPI_FSOU) ส่งสัญญาณแย่ลง เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว รายได้ของผู้บริโภคโดยรวมปรับตัวลดลง ส่งผลให้การจับจ่ายใช้สอยยังคงทรงตัว

- ปริมาณการผลิตปลาแช่แข็ง (PD_FISH) ส่งสัญญาณคงตัว ผลกระทบต่อเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ส่งผลให้การส่งออกในหมวดนี้ทรงตัว

- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของประเทศออสเตรเลีย (CCI_AUS) ส่งสัญญาณคงตัว ความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจของผู้บริโภคในประเทศออสเตรเลียมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้นเล็กน้อย

 
 
   ตัวแปรองค์ประกอบที่ส่งสัญญาณเตือนไม่ปกติในระยะรุนแรง (แดง)
 

- ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาและกุ้ง อาหารทะเล (MPI_SFRE) ยังคงส่งสัญญาณเตือนไม่ปกติในระยะรุนแรง เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว อุปสงค์จากการบริโภคยังทรงตัวและการส่งออกยังคงหดตัว

- ดัชนีผลผลิตผักผลไม้อบแห้ง (MPI_FVDR) ส่งสัญญาณคงที่ เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่สูงขึ้น ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรมีความเสียหาย ส่งผลให้การผลิตและแปรรูปเพื่อการส่งออกและการบริโภคในประเทศมีแนวโน้มชะลอตัวตาม

- ดัชนีราคานำเข้าสินค้า: เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (P_IMIiron) ส่งสัญญาณคงที่ ส่วนการลงทุนภาคเอกชนและการผลิตภาคอุตสาหกรรมหนักยังทรงตัว จากการใช้จ่ายของรัฐบาลที่ยังคงทรงตัว

- ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ (B_NEW) ส่งสัญญาณคงที่ สะท้อนถึงการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมยังทรงตัว การผลิตเพื่อขายในประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัวดี ส่งผลต่อการผลิตบรรจุภัณฑ์ในภาพรวมมีแนวโน้มลดลง

- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจีน (PMI_CN) ส่งสัญญาณแย่ลง การผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนมีแนวโน้มชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจจีนที่ได้รับผลกระทบจากการแข่งขันทางการค้าที่รุนแรงขึ้น

 
 
   ตัวแปรองค์ประกอบที่ส่งสัญญาณเตือนปกติ (เขียว)
 

-

 
 
    กราฟแสดงสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
  (ยังไม่มีข้อมูล)  
ลงชื่อเข้าใช้งานสำหรับสมาชิก
USERNAME :  
PASSWORD : 
 
 
 
 

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์
ขอเพิ่มเติมรายชื่อผู้ประกอบการ เพื่อแสดงในฐานข้อมูล

กราฟสภาวะอุตสาหกรรม
 
 
 
 

วิดีโอมัลติมีเดีย ที่น่าสนใจ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
 
 
 
 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบ