ฐานข้อมูล
LINK ที่เกี่ยวข้องส่งสัญญาณเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
 ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน
สถานะ : ปกติ

   
MPI_P

   
MPI_DETE

   
T_Exdrink

   
C_CCI

   
M_NEER

   
B_NEW

   
CCI_US

   
PMI_CN

       
หมายเหตุ :
               ผิดปกติ     เฝ้าระวัง     ปกติ
     
ความหมายของตัวแปรชี้นำทั้ง 8 ตัวแปร
MPI_P = ดัชนีผลผลิตการผลิตกระดาษลอนลูกฟูกและกระดาษแข็งลอนลูกฟูก และการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษและกระดาษแข็ง
MPI_DETE = ดัชนีผลผลิตผงซักฟอก
T_Exdrink = มูลค่าการส่งออก: เครื่องดื่ม
C_CCI = ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคไทย
M_NEER = ดัชนีค่าเงินบาท
B_NEW = ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่
CCI_US = ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของประเทศสหรัฐอเมริกา
PMI_CN = ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจีน
   ภาพรวมเศรษฐกิจ
 

ในเดือนมีนาคม 2562 “ส่งสัญญาณเตือนปกติ” ซึ่งคาดว่า ภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกในช่วงเดือนมีนาคม 2562 มีแนวโน้มฟื้นตัวที่ดีขึ้น เศรษฐกิจของไทยโดยรวมเริ่มขยายตัวในอัตราที่ดีขึ้น ผลกระทบหนึ่งมาจากการเคลื่อนไหวของการใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศขยายตัวขึ้นเล็กน้อยจากความเชื่อมั่นผู้บริโภคมีทิศทางที่ดีขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงภาคการท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้น ส่วนการลงทุนภาคเอกชนและการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นในบางกล่มสินค้าโดยเฉพาะหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ส่วนหมวดสินค้าอิเล็กโทรนิกส์ หมวดอาหารและเครื่องดื่มยังมีภาวะทรงตัว

 
 
   บทวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
 
   ตัวแปรองค์ประกอบที่ส่งสัญญาณเตือนไม่ปกติในระยะไม่รุนแรง (เหลือง)
 

- มูลค่าการส่งออก: เครื่องดื่ม (T_Exdrink) ส่งสัญญาณดีขึ้น การใช้จ่ายในสินค้าบริโภคของผู้บริโภคมีทิศทางฟื้นตัวดีขึ้น การส่งออกในสินค้ากลุ่มนี้จากประเทศคู่ค้ามีแนวโน้มที่ดี

 

 
 
   ตัวแปรองค์ประกอบที่ส่งสัญญาณเตือนไม่ปกติในระยะรุนแรง (แดง)
 

- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของประเทศสหรัฐอเมริกา (CCI_US) ส่งสัญญาณแย่ลง เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว ความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจของผู้บริโภคในประเทศสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มชะลอตัวลง ส่งผลให้การนำเข้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกลดลง

- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจีน (PMI_CN) ส่งสัญญาณคงตัว เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว การผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนมีการหดตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ

- ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ (B_NEW) ส่งสัญญาณคงตัว เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว การผลิตภาคอุตสาหกรรมเริ่มมีการฟื้นตัวในภาวะชะลอตัว

 
 
   ตัวแปรองค์ประกอบที่ส่งสัญญาณเตือนปกติ (เขียว)
 

- ดัชนีผลผลิตการผลิตกระดาษลอนลูกฟูกและกระดาษแข็งลอนลูกฟูก และการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษและกระดาษแข็ง (MPI_P) ส่งสัญญาณดีขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว การผลิตเพื่อใช้ในประเทศและส่งออกในสินค้ากลุ่มนี้มีแนวโน้มดีขึ้น จากการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีขึ้นจากหมวดอาหารและเครื่องดื่ม

- ดัชนีผลผลิตผงซักฟอก (MPI_DETE) ส่งสัญญาณดีขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว กำลังซื้ออุปโภคภายในประเทศเริ่มเข้มแข็งขึ้น

- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (C_CCI) ส่งสัญญาณดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่มีต่อเศรษฐกิจมีแนวโน้มดีขึ้น ทำให้ผู้บริโภคเริ่มใช้จ่ายในสินค้าอุปโภคบริโภคมากขึ้น แต่กำลังซื้อยังไม่เข้มแข็งนัก

- ดัชนีค่าเงินบาท (M_NEER) ส่งสัญญาณคงตัว การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทกับค่าเงินของประเทศคู่ค้าและคู่แข่งของไทยแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกบรรจุภัณฑ์พลาสติก

 
 
    กราฟแสดงสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก
  (ยังไม่มีข้อมูล)  
ลงชื่อเข้าใช้งานสำหรับสมาชิก
USERNAME :  
PASSWORD : 
 
 
 
 

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์
ขอเพิ่มเติมรายชื่อผู้ประกอบการ เพื่อแสดงในฐานข้อมูล

กราฟสภาวะอุตสาหกรรม
 
 
 
 

วิดีโอมัลติมีเดีย ที่น่าสนใจ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
 
 
 
 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบ