คำแนะนำ ในการแสดงผลข้อมูลหนังสือที่น่าสนใจ ควรระบุคำที่ต้องการสืบค้นลงในช่องสืบค้นเพื่อลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลรายงานที่มีปริมาณมาก
ชื่อหนังสือ :
   ปีที่พิมพ์ :
ชื่อผู้แต่ง :
 
 
ลำดับที่
ชื่อหนังสือ
ชื่อผู้แต่ง
ปีที่พิมพ์
ปกหนังสือ
แหล่งไฟล์เอกสารหนังสือ
1
Fundamentals of Management (10th Edition) Stephen P. Robbins, Mary A. Coulter, David A. De Cenzo
2016
2
Inventory Management Explained: A focus on Forecasting, Lot Sizing, Safety Stock, and Ordering Systems. David J. Piasecki
2009
3
The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition Don Norman
2013
4
Packaging Logistics: Understanding and managing the economic and environmental impacts of packaging in supply chains Henrik Pålsson
2018
5
Corrugated Paper & Board in Belgium: Market Sales Editorial DataGroup Europe
2019
6
Corrugated & Solid Fiber Boxes in Belgium: Product Revenues Editorial DataGroup Europe
2019
7
Corrugated Paper & Board in Nigeria: Market Sales Editorial DataGroup Africa
2019
8
Corrugated & Solid Fiber Boxes in Nigeria: Product Revenues Editorial DataGroup Africa
2019
9
Corrugated Paper & Board in Malaysia: Market Sales Editorial DataGroup Asia
2019
10
Corrugated & Solid Fiber Boxes in Malaysia: Product Revenues Editorial DataGroup Asia
2019
11
Corrugated & Solid Fiber Boxes in Mexico: Product Revenues Editorial DataGroup Americas
2019
12
Corrugated Paper & Board in Mexico: Market Sales Editorial DataGroup Americas
2019
13
Plastics Fabrication and Recycling (Plastics Engineering Book 76) Manas Chanda , Salil K. Roy
2016
14
Understanding Plastics Recycling: Economic, Ecological, and Technical Aspects of Plastic Waste Handling Natalie Rudolph
2017
15
Biopolymers: A molecular paleontology approach (Topics in Geobiology Book 38) Neal S. Gupta
2014
16
Modern Biopolymer Science: Bridging the Divide between Fundamental Treatise and Industrial Application Stefan Kasapis, Ian T. Norton, Johan B Ubbink
2009
17
Biopolymers in Food Colloids: Thermodynamics and Molecular Interactions Maria Germanovna Semenova, Eric Dickinson
2010
18
Biopolymers Alen Walton
2012
19
Introduction To Biopolymer Physics Johan R C van der Maarel
2007
20
Polymer and Biopolymer Brushes: for Materials Science and Biotechnology Omar Azzaroni, Igal Szleifer
2017
21
Natural Polymers, Biopolymers, Biomaterials, and Their Composites, Blends, and IPNs (Advances in Materials Science) Sabu Thomas, Neethu Ninan, Sneha Mohan, Elizabeth Francis
2012
22
Industrial Applications of Marine Biopolymers Parappurath Narayanan Sudha
2017
23
Sugar Palm Biofibers, Biopolymers, and Biocomposites S. M. Sapuan, J. Sahari, M.R. Ishak, M.L. Sanyang
2018
24
Biopolymers at Interfaces, Second Edition, Revised and Expanded Martin Malmsten
2007
25
Engineering Biopolymers: Markets, Manufacturing, Properties and Applications Hans-Josef Endres
2011
26
Biopolymer Grafting: Synthesis and Properties (Advances in Polymers and Fibers) Vijay Kumar Thakur
2017
27
Biopolymers Based Advanced Materials (Bio-Engineering) Vikas Mittal
2018
28
Polylactic Acid: PLA Biopolymer Technology and Applications (Plastics Design Library) Lee Tin Sin
2012
29
Natural Fibers, Biopolymers, and Biocomposites Amar K. Mohanty, Manjusri Misra, Lawrence T. Drzal
2005
30
Biopolymers: New Materials for Sustainable Films and Coatings David Plackett
2011
31
Biopolymers and Biomaterials Aneesa Padinjakkara, Aparna Thankappan, Fernando Gomes Souza Jr., Sabu Thomas
2018
32
Biopolymers: Processing and Products (Plastics Design Library) Michael Niaounakis
2014
33
Fundamentals of Packaging Technology-fifth Edition CPP, Institute of Packaging Professionals, Walter-Soroka
2014
34
Offset Lithographic Technology Kenneth F. Hird, Charles E. Finley
2009
35
Hand Book of Printing, Packaging and Lamination : Packaging Technology Shrikant P. Athavale
2018
36
Shrink Sleeve Technology Michael Fairley, Séamus Lafferty
2017
37
Handbook of Industrial Inkjet Printing: A Full System Approach Werner Zapka
2018
38
Digital Label and Package Printing: Terminology, technology, materials, management and performance Michael Fairley
2014
39
3D Bioprinting and Nanotechnology in Tissue Engineering and Regenerative Medicine Lijie Grace Zhang, John P Fisher, Kam Leong
2015
40
3D Printing Failures: 2019 Edition: How to Diagnose and Repair ALL Desktop 3D Printing Issues Sean Aranda, David Feeney
2018
41
Handbook on Printing Technology (Offset, Flexo, Gravure, Screen, Digital, 3D Printing) 3rd Revised Edition NIIR
2017
42
3D Printing And Additive Manufacturing: Principles And Applications - Fifth Edition Of Rapid Prototyping Chee Kai Chua, Kah Fai Leong
2016
43
Mastering 3D Printing (Technology in Action) Joan Horvath
2014
44
Additive Manufacturing Technologies: 3D Printing, Rapid Prototyping, and Direct Digital Manufacturing Ian Gibson, David Rosen, Brent Stucker
2014
45
Printing Technology (Design Concepts) J. Michael Adams, Penny Ann Dolin
2001
46
Supply Chain Management: A Logistics Perspective John J. Coyle, C. John Langley, Robert A. Novack, Brian Gibson
2016
47
Supply Chain Logistics Management Donald Bowersox, David Closs, M. Bixby Cooper
2012
48
A Practical Guide to Transportation and Logistics Michael B. Stroh
2006
49
Applied Logistic Regression David W. Hosmer Jr., Stanley Lemeshow, Rodney X. Sturdivant
2013
50
Logistics & Supply Chain Management (5th Edition) Martin Christopher
2016
51
2015 Wood Design Package American Wood Council
2015
52
The Package Design Book 3 Pentawards, Julius Wiedemann
2014
53
Logo Design Love: A Guide to Creating Iconic Brand Identities, 2nd Edition David Airey
2014
54
Cut and Fold Techniques for Pop-Up Designs Paul Jackson
2014
55
Structural Package Designs Pepin Van Roojen
2011
56
Takeaway Food Packaging Now Yvett Arzate Gome
2016
57
Complex Packaging (Structural Package Design)
2010
58
The Package Design Book 4 (Multilingual Edition) Julius Wiedemann, Pentawards
2016
59
Design for 3D Printing: Scanning, Creating, Editing, Remixing, and Making in Three Dimensions Samuel N. Bernier, Bertier Luyt, Tatiana Reinhard
2015
60
3D Printing Failures: How to Diagnose and Repair All 3D Printing Issues Sean Aranda, David Feeney
2017
61
The Package Design Book (Multilingual Edition) Pentawards, Julius Wiedemann
2017
62
Packaging Essentials: 100 Design Principles for Creating Packages (Design Essentials) Candace Ellicott, Sarah Roncarelli
2010
63
Designing Brand Identity: An Essential Guide for the Whole Branding Team Alina Wheeler, Debbie Millman
2017
64
Basic Packaging (Structural Package Design) Pepin Press
2010
65
Advanced Packaging (Structural Package Design) Pepin Press
2010
66
The 3D Printing Handbook: Technologies, design and applications Hardcover Ben Redwood, Filemon Schöffer, Brian Garret
2017
67
Unpack Me Again!: Packaging Meets Creativity Hardcover Wang Shaoqiang
2017
68
Flexible Packaging SendPoints
2017
69
Regional Product Packaging Hardcover Yang Meng
2018
70
Design: Vignelli: Graphics, Packaging, Architecture, Interiors, Furniture, Products Beatriz Cifuentes-Caballero
2018
71
The 2016-2021 Outlook for Anticounterfeit Packaging Technologies in Greater China Icon Group International
2015
72
Focus Label Open House 2018: Reaching across the Printing, Packaging, Label & Textile World since 1981 (Meet the Manufacturer) Danny Moloney
2018
73
Tobacco Plain Packaging Act 2011 (Australia) (2018 Edition) The Law Library
2018
74
The 2018-2023 World Outlook for Packaging Automation Icon Group International
2017
75
AWA North American Labeling & Product Decoration Market Study: 2018 Label expo Edition AWA Alexander Watson Associates BV
2018
76
Encyclopedia of Thermal Packaging: Set 3: Thermal Packaging Applications: (A 3 Volume Set) Boris M Abramzon, Avram Bar-Cohen
2018
77
Managing Quality of Fruit and Vegetables (Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition) Umezuruike Linus Opara
2018
78
The Craft Brewing Handbook: A Practical Guide to Running a Successful Craft Brewery (Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition) Chris Smart
2018
79
Wide Bandgap Semiconductor Power Devices: Materials, Physics, Design and Applications (Woodhead Publishing Series in Electronic and Optical Materials) B. Jayant Baliga
2018
80
Electronic Enclosures, Housings and Packages (Woodhead Publishing Series in Electronic and Optical Materials) Frank Suli
2018
81
Postharvest Physiology and Biochemistry of Fruits and Vegetables Elhadi M. Yahia, Armando Carrillo-Lopez
2018
82
Packaging Technology: Fundamentals, Materials and Processes (Woodhead Publishing in Materials) Anne Emblem
2018
83
Reliability and Failure of Electronic Materials and Devices, Second Edition Milton Ohring, Lucian Kasprzak
2018
84
Hydrostatic, Aerostatic and Hybrid Bearing Design W. Brian Rowe
2018
85
Peak Plastic: The Rise or Fall of Our Synthetic World Jack Buffington
2018
86
The Essentials of Packaging: A Guide for Micro, Small, and Medium Sized Businesses Sola Somade,? Tunji Adegboye
2018
87
MEMS Packaging (WSPC Series In Advanced Integration and Packaging) Y C Lee,? Yu-Ting Cheng,? Ramesh Ramadoss
2018
88
Applications of Nanomaterials: Advances and Key Technologies (Micro and Nano Technologies) Sneha Mohan,? Samuel Oluwatobi Oluwafemi,? Nandakumar Kalarikkal,? Sabu Thomas
2018
89
The Future of Packaging: From Linear to Circular Tom Szaky
2018
90
Encapsulation Technologies for Electronic Applications, Second Edition (Materials and Processes for Electronic Applications) Jiawei Zhang, Haleh Ardebili, Michael Pecht, James J. Licari
2018
91
New Structural Packaging GOLD Josep M. Garrof?
2016
92
Design Matters: An Essential Primer-Brochures, Logos, Packaging, Portfolios Capsule,? Maura Keller,? Michelle Taute
2011
93
Food Packaging Design Douglas Riccardi
2015
94
Best Practices for Graphic Designers, Packaging: An essential guide for implementing effective package design solutions Grip
2014
95
Structural Packaging: Design Your Own Boxes and 3D Forms Paul Jackson
2012
96
Role of Materials Science in Food Bioengineering, Volume 19 (Handbook of Food Bioengineering) Alexandru Mihai Grumezescu,‎ Alina Maria Holban
2018
97
Box Inc.: The New Generation of Packaging Basheer Graphic Books
2018
98
Biopolymers for Food Design, Volume 20 (Handbook of Food Bioengineering) Alexandru Mihai Grumezescu,‎ Alina Maria Holban
2018
99
Nanomaterials for Food Packaging: Materials, Processing Technologies, and Safety Issues (Micro and Nano Technologies) Miguel Angelo Parente Ribeiro Cerqueira,‎ Jose Maria Lagaron,‎ Lorenzo Miguel Pastrana Castro,‎ Antonio Augusto Martins de Oliveira Soares Vicente
2018
100
Packaging for Nonthermal Processing of Food (Institute of Food Technologists Series) Melvin A. Pascall, ‎Jung H. Han
2018
101
Innovative Packaging of Fruits and Vegetables: Strategies for Safety and Quality Maintenance (Postharvest Biology and Technology) Mohammed Wasim Siddiqui, Mohammed Shafiur Rahman,‎ Ali Abas Wani
2018
102
Innovations in Technologies for Fermented Food and Beverage Industries (Food Microbiology and Food Safety) Sandeep Kumar Panda,‎ Prathapkumar Halady Shetty
2018
103
Packaging Logistics: Strategies to Reduce Supply Chain Costs and the Environmental Impact of Packaging Dr Henrik Pålsson
2018
104
Advances in Food and Beverage Labelling: Information and Regulations (Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition) Paul Berryman
2018
105
A Complete Course in Canning and Related Processes, Fourteenth Edition: Volume 2: Microbiology, Packaging, HACCP and Ingredients (Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition) Susan Featherstone
2018
106
Plastics Packaging: Properties, Processing, Applications, and Regulations Susan E M Selke, John D Culter
2016
107
The Adventures of a Plastic Bottle: A Story About Recycling (Little Green Books) Alison Inches, Pete Whitehead
2009
108
Bionanocomposites for packaging applications Mohammad Jawaid, Sarat Kumar Swain
2017
109
Cartons, Crates and Corrugated Board: Handbook of Paper and Wood Packaging Technology Diana Twede, Susan E.M. Selke
2004
110
Handbook of Paper and Paperboard Packaging Technology Mark J. Kirwan
2013
111
The Packaging Designer's Book of Patterns 4th Edition Lászlo Roth, George L. Wybenga
2012
112
The Triple Package: How Three Unlikely Traits Explain the Rise and Fall of Cultural Groups in America Amy Chua, Jed Rubenfeld
2015
113
Graphic Design and Architecture, A 20th Century History: A Guide to Type, Image, Symbol, and Visual Storytelling in the Modern World Richard Poulin
2012
114
Designing Sustainable Packaging Scott Boylston
2009
115
The Packaging and Design Templates Sourcebook Luke Herriott
2007
116
Packaging for Sustainability Karli Verghese, Helen Lewis, Leanne Fitzpatrick
2012
117
Tea Packaging Innovations Mr Sandeep Kumar Goyal
2014
118
Innovation Strategies in the Food Industry: Tools for Implementation Charis Michel Galanakis
2016
119
Packaging Yourself: The Targeted Resume (The Five O'Clock Club) Kate Wendleton
2013
120
Regulations Governing the Grading, Inspection, Sampling, Grade Labeling, and Supervision of Packaging of Butter, Cheese, and Other Manufactured or Processed Dairy Products (Classic Reprint) United States Department of Agriculture
2017
121
The Ultimate guide to Protective Packaging Kapil Gupta, Aditi Gupta
2017
122
Structural Packaging Art Xia Jiajia
2017
123
Packaging design ideas Mark Dofil
2017
124
Soap and Cosmetic Packaging & Labeling Rules and Regulations Handbook: How to Implement Good Manufacturing Practices Suzanne Carpenter
2017
125
Package Design Workbook: The Art and Science of Successful Packaging Steven DuPuis, John Silva
2011
126
Modeling and Design of Electromagnetic Compatibility for High-Speed Printed Circuit Boards and Packaging 1st Edition Xing-Chang Wei
2017
127
Film Properties of Plastics and Elastomers, Fourth Edition (Plastics Design Library) Laurence W. McKeen
2017
128
Food Packaging Materials: Testing & Quality Assurance 1st Edition Preeti Singh, Ali Abas Wani, Horst-Christian Langowski
2017
129
SiP-System in Package Design and Simulation: MentorGraphics Expedition Enterprise Flow Advanced Design Guide 1st Edition SunyLi Yang, Liu Yang
2017
130
Managing Packaging Design for Sustainable Development: A Compass for Strategic Directions 1st Edition Daniel Hellstrem, Annika Olsson
2017
131
Innovations in Food Packaging, Second Edition (Food Science and Technology International) 2nd Edition Jung H. Han
2013
132
Material Innovation: Packaging Design 1st Edition Andrew H. Dent, Leslie Sherr
2017
133
Analysis and Performance of Fiber Composites 4th Edition Bhagwan D. Agarwal, Lawrence J. Broutman, K. Chandrashekhara
2017
134
Biopackaging Martin Alberto Masuelli
2017
135
Food Packaging and Preservation (Handbook of Food Bioengineering) 1st Edition Alexandru Mihai Grumezescu, Alina Maria Holban
2017
136
Starch-based Materials in Food Packaging: Processing, Characterization and Applications Silvia Helena Barbosa, Maria Alejandra García, Luciana Castillo, Olívia Valeria Lopez, Marcelo Vilar
2017
137
Food and Beverage Packaging Technology 2nd Edition Richard Coles, Mark J. Kirwan
2011
138
The Box: How the Shipping Container Made the World Smaller and the World Economy Bigger, Second Edition Marc Levinson
2016
139
Modified Atmosphere and Active Packaging Technologies (Contemporary Food Engineering) Ioannis Arvanitoyannis
2012
140
The Science and Technology of Flexible Packaging: Multilayer Films from Resin and Process to End Use (Plastics Design Library) Barry A Morris
2016
141
Packaging Design: Successful Product Branding From Concept to Shelf Marianne R. Klimchuk, Sandra A. Krasovec
2013
142
Brand Protection, Security Labeling and Packaging: Technologies and strategies for optimum product protection Jeremy Plimmer
2016
143
Cartons, Crates and Corrugated Board: Handbook of Paper and Wood Packaging Technology, Second Edition Diana Twede, Susan E. M. Selke, David Shires
2014
144
Food Packaging Science and Technology (Packaging and Converting Technology) Dong Sun Lee, Kit L. Yam, Luciano Piergiovanni
2008
145
Fundamentals of Packaging Technology-FOURTH EDITION Walter Soroka
2009