คำแนะนำ ในการแสดงผลข้อมูลหนังสือที่น่าสนใจ ควรระบุคำที่ต้องการสืบค้นลงในช่องสืบค้นเพื่อลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลรายงานที่มีปริมาณมาก
ชื่อหนังสือ :
   ปีที่พิมพ์ :
ชื่อผู้แต่ง :
 
 
ลำดับที่
ชื่อหนังสือ
ชื่อผู้แต่ง
ปีที่พิมพ์
ปกหนังสือ
แหล่งไฟล์เอกสารหนังสือ
1
Biopolymer Grafting: Synthesis and Properties (Advances in Polymers and Fibers) Vijay Kumar Thakur
2017
2
Biopolymers Based Advanced Materials (Bio-Engineering) Vikas Mittal
2018
3
Polylactic Acid: PLA Biopolymer Technology and Applications (Plastics Design Library) Lee Tin Sin
2012
4
Natural Fibers, Biopolymers, and Biocomposites Amar K. Mohanty, Manjusri Misra, Lawrence T. Drzal
2005
5
Biopolymers: New Materials for Sustainable Films and Coatings David Plackett
2011
6
Biopolymers and Biomaterials Aneesa Padinjakkara, Aparna Thankappan, Fernando Gomes Souza Jr., Sabu Thomas
2018
7
Biopolymers: Processing and Products (Plastics Design Library) Michael Niaounakis
2014
8
Fundamentals of Packaging Technology-fifth Edition CPP, Institute of Packaging Professionals, Walter-Soroka
2014
9
Offset Lithographic Technology Kenneth F. Hird, Charles E. Finley
2009
10
Hand Book of Printing, Packaging and Lamination : Packaging Technology Shrikant P. Athavale
2018
11
Shrink Sleeve Technology Michael Fairley, Séamus Lafferty
2017
12
Handbook of Industrial Inkjet Printing: A Full System Approach Werner Zapka
2018
13
Digital Label and Package Printing: Terminology, technology, materials, management and performance Michael Fairley
2014
14
3D Bioprinting and Nanotechnology in Tissue Engineering and Regenerative Medicine Lijie Grace Zhang, John P Fisher, Kam Leong
2015
15
3D Printing Failures: 2019 Edition: How to Diagnose and Repair ALL Desktop 3D Printing Issues Sean Aranda, David Feeney
2018
16
Handbook on Printing Technology (Offset, Flexo, Gravure, Screen, Digital, 3D Printing) 3rd Revised Edition NIIR
2017
17
3D Printing And Additive Manufacturing: Principles And Applications - Fifth Edition Of Rapid Prototyping Chee Kai Chua, Kah Fai Leong
2016
18
Mastering 3D Printing (Technology in Action) Joan Horvath
2014
19
Additive Manufacturing Technologies: 3D Printing, Rapid Prototyping, and Direct Digital Manufacturing Ian Gibson, David Rosen, Brent Stucker
2014
20
Printing Technology (Design Concepts) J. Michael Adams, Penny Ann Dolin
2001
21
Supply Chain Management: A Logistics Perspective John J. Coyle, C. John Langley, Robert A. Novack, Brian Gibson
2016
22
Supply Chain Logistics Management Donald Bowersox, David Closs, M. Bixby Cooper
2012
23
A Practical Guide to Transportation and Logistics Michael B. Stroh
2006
24
Applied Logistic Regression David W. Hosmer Jr., Stanley Lemeshow, Rodney X. Sturdivant
2013
25
Logistics & Supply Chain Management (5th Edition) Martin Christopher
2016
26
2015 Wood Design Package American Wood Council
2015
27
The Package Design Book 3 Pentawards, Julius Wiedemann
2014
28
Logo Design Love: A Guide to Creating Iconic Brand Identities, 2nd Edition David Airey
2014
29
Cut and Fold Techniques for Pop-Up Designs Paul Jackson
2014
30
Structural Package Designs Pepin Van Roojen
2011
31
Takeaway Food Packaging Now Yvett Arzate Gome
2016
32
Complex Packaging (Structural Package Design)
2010
33
The Package Design Book 4 (Multilingual Edition) Julius Wiedemann, Pentawards
2016
34
Design for 3D Printing: Scanning, Creating, Editing, Remixing, and Making in Three Dimensions Samuel N. Bernier, Bertier Luyt, Tatiana Reinhard
2015
35
3D Printing Failures: How to Diagnose and Repair All 3D Printing Issues Sean Aranda, David Feeney
2017
36
The Package Design Book (Multilingual Edition) Pentawards, Julius Wiedemann
2017
37
Packaging Essentials: 100 Design Principles for Creating Packages (Design Essentials) Candace Ellicott, Sarah Roncarelli
2010
38
Designing Brand Identity: An Essential Guide for the Whole Branding Team Alina Wheeler, Debbie Millman
2017
39
Basic Packaging (Structural Package Design) Pepin Press
2010
40
Advanced Packaging (Structural Package Design) Pepin Press
2010
41
The 3D Printing Handbook: Technologies, design and applications Hardcover Ben Redwood, Filemon Schöffer, Brian Garret
2017
42
Unpack Me Again!: Packaging Meets Creativity Hardcover Wang Shaoqiang
2017
43
Flexible Packaging SendPoints
2017
44
Regional Product Packaging Hardcover Yang Meng
2018
45
Design: Vignelli: Graphics, Packaging, Architecture, Interiors, Furniture, Products Beatriz Cifuentes-Caballero
2018
46
The 2016-2021 Outlook for Anticounterfeit Packaging Technologies in Greater China Icon Group International
2015
47
Focus Label Open House 2018: Reaching across the Printing, Packaging, Label & Textile World since 1981 (Meet the Manufacturer) Danny Moloney
2018
48
Tobacco Plain Packaging Act 2011 (Australia) (2018 Edition) The Law Library
2018
49
The 2018-2023 World Outlook for Packaging Automation Icon Group International
2017
50
AWA North American Labeling & Product Decoration Market Study: 2018 Label expo Edition AWA Alexander Watson Associates BV
2018
51
Encyclopedia of Thermal Packaging: Set 3: Thermal Packaging Applications: (A 3 Volume Set) Boris M Abramzon, Avram Bar-Cohen
2018
52
Managing Quality of Fruit and Vegetables (Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition) Umezuruike Linus Opara
2018
53
The Craft Brewing Handbook: A Practical Guide to Running a Successful Craft Brewery (Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition) Chris Smart
2018
54
Wide Bandgap Semiconductor Power Devices: Materials, Physics, Design and Applications (Woodhead Publishing Series in Electronic and Optical Materials) B. Jayant Baliga
2018
55
Electronic Enclosures, Housings and Packages (Woodhead Publishing Series in Electronic and Optical Materials) Frank Suli
2018
56
Postharvest Physiology and Biochemistry of Fruits and Vegetables Elhadi M. Yahia, Armando Carrillo-Lopez
2018
57
Packaging Technology: Fundamentals, Materials and Processes (Woodhead Publishing in Materials) Anne Emblem
2018
58
Reliability and Failure of Electronic Materials and Devices, Second Edition Milton Ohring, Lucian Kasprzak
2018
59
Hydrostatic, Aerostatic and Hybrid Bearing Design W. Brian Rowe
2018
60
Peak Plastic: The Rise or Fall of Our Synthetic World Jack Buffington
2018
61
The Essentials of Packaging: A Guide for Micro, Small, and Medium Sized Businesses Sola Somade,? Tunji Adegboye
2018
62
MEMS Packaging (WSPC Series In Advanced Integration and Packaging) Y C Lee,? Yu-Ting Cheng,? Ramesh Ramadoss
2018
63
Applications of Nanomaterials: Advances and Key Technologies (Micro and Nano Technologies) Sneha Mohan,? Samuel Oluwatobi Oluwafemi,? Nandakumar Kalarikkal,? Sabu Thomas
2018
64
The Future of Packaging: From Linear to Circular Tom Szaky
2018
65
Encapsulation Technologies for Electronic Applications, Second Edition (Materials and Processes for Electronic Applications) Jiawei Zhang, Haleh Ardebili, Michael Pecht, James J. Licari
2018
66
New Structural Packaging GOLD Josep M. Garrof?
2016
67
Design Matters: An Essential Primer-Brochures, Logos, Packaging, Portfolios Capsule,? Maura Keller,? Michelle Taute
2011
68
Food Packaging Design Douglas Riccardi
2015
69
Best Practices for Graphic Designers, Packaging: An essential guide for implementing effective package design solutions Grip
2014
70
Structural Packaging: Design Your Own Boxes and 3D Forms Paul Jackson
2012
71
Role of Materials Science in Food Bioengineering, Volume 19 (Handbook of Food Bioengineering) Alexandru Mihai Grumezescu,‎ Alina Maria Holban
2018
72
Box Inc.: The New Generation of Packaging Basheer Graphic Books
2018
73
Biopolymers for Food Design, Volume 20 (Handbook of Food Bioengineering) Alexandru Mihai Grumezescu,‎ Alina Maria Holban
2018
74
Nanomaterials for Food Packaging: Materials, Processing Technologies, and Safety Issues (Micro and Nano Technologies) Miguel Angelo Parente Ribeiro Cerqueira,‎ Jose Maria Lagaron,‎ Lorenzo Miguel Pastrana Castro,‎ Antonio Augusto Martins de Oliveira Soares Vicente
2018
75
Packaging for Nonthermal Processing of Food (Institute of Food Technologists Series) Melvin A. Pascall, ‎Jung H. Han
2018
76
Innovative Packaging of Fruits and Vegetables: Strategies for Safety and Quality Maintenance (Postharvest Biology and Technology) Mohammed Wasim Siddiqui, Mohammed Shafiur Rahman,‎ Ali Abas Wani
2018
77
Innovations in Technologies for Fermented Food and Beverage Industries (Food Microbiology and Food Safety) Sandeep Kumar Panda,‎ Prathapkumar Halady Shetty
2018
78
Packaging Logistics: Strategies to Reduce Supply Chain Costs and the Environmental Impact of Packaging Dr Henrik Pålsson
2018
79
Advances in Food and Beverage Labelling: Information and Regulations (Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition) Paul Berryman
2018
80
A Complete Course in Canning and Related Processes, Fourteenth Edition: Volume 2: Microbiology, Packaging, HACCP and Ingredients (Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition) Susan Featherstone
2018
81
Plastics Packaging: Properties, Processing, Applications, and Regulations Susan E M Selke, John D Culter
2016
82
The Adventures of a Plastic Bottle: A Story About Recycling (Little Green Books) Alison Inches, Pete Whitehead
2009
83
Bionanocomposites for packaging applications Mohammad Jawaid, Sarat Kumar Swain
2017
84
Cartons, Crates and Corrugated Board: Handbook of Paper and Wood Packaging Technology Diana Twede, Susan E.M. Selke
2004
85
Handbook of Paper and Paperboard Packaging Technology Mark J. Kirwan
2013
86
The Packaging Designer's Book of Patterns 4th Edition Lászlo Roth, George L. Wybenga
2012
87
The Triple Package: How Three Unlikely Traits Explain the Rise and Fall of Cultural Groups in America Amy Chua, Jed Rubenfeld
2015
88
Graphic Design and Architecture, A 20th Century History: A Guide to Type, Image, Symbol, and Visual Storytelling in the Modern World Richard Poulin
2012
89
Designing Sustainable Packaging Scott Boylston
2009
90
The Packaging and Design Templates Sourcebook Luke Herriott
2007
91
Packaging for Sustainability Karli Verghese, Helen Lewis, Leanne Fitzpatrick
2012
92
Tea Packaging Innovations Mr Sandeep Kumar Goyal
2014
93
Innovation Strategies in the Food Industry: Tools for Implementation Charis Michel Galanakis
2016
94
Packaging Yourself: The Targeted Resume (The Five O'Clock Club) Kate Wendleton
2013
95
Regulations Governing the Grading, Inspection, Sampling, Grade Labeling, and Supervision of Packaging of Butter, Cheese, and Other Manufactured or Processed Dairy Products (Classic Reprint) United States Department of Agriculture
2017
96
The Ultimate guide to Protective Packaging Kapil Gupta, Aditi Gupta
2017
97
Structural Packaging Art Xia Jiajia
2017
98
Packaging design ideas Mark Dofil
2017
99
Soap and Cosmetic Packaging & Labeling Rules and Regulations Handbook: How to Implement Good Manufacturing Practices Suzanne Carpenter
2017
100
Package Design Workbook: The Art and Science of Successful Packaging Steven DuPuis, John Silva
2011
101
Modeling and Design of Electromagnetic Compatibility for High-Speed Printed Circuit Boards and Packaging 1st Edition Xing-Chang Wei
2017
102
Film Properties of Plastics and Elastomers, Fourth Edition (Plastics Design Library) Laurence W. McKeen
2017
103
Food Packaging Materials: Testing & Quality Assurance 1st Edition Preeti Singh, Ali Abas Wani, Horst-Christian Langowski
2017
104
SiP-System in Package Design and Simulation: MentorGraphics Expedition Enterprise Flow Advanced Design Guide 1st Edition SunyLi Yang, Liu Yang
2017
105
Managing Packaging Design for Sustainable Development: A Compass for Strategic Directions 1st Edition Daniel Hellstrem, Annika Olsson
2017
106
Innovations in Food Packaging, Second Edition (Food Science and Technology International) 2nd Edition Jung H. Han
2013
107
Material Innovation: Packaging Design 1st Edition Andrew H. Dent, Leslie Sherr
2017
108
Analysis and Performance of Fiber Composites 4th Edition Bhagwan D. Agarwal, Lawrence J. Broutman, K. Chandrashekhara
2017
109
Biopackaging Martin Alberto Masuelli
2017
110
Food Packaging and Preservation (Handbook of Food Bioengineering) 1st Edition Alexandru Mihai Grumezescu, Alina Maria Holban
2017
111
Starch-based Materials in Food Packaging: Processing, Characterization and Applications Silvia Helena Barbosa, Maria Alejandra García, Luciana Castillo, Olívia Valeria Lopez, Marcelo Vilar
2017
112
Food and Beverage Packaging Technology 2nd Edition Richard Coles, Mark J. Kirwan
2011
113
The Box: How the Shipping Container Made the World Smaller and the World Economy Bigger, Second Edition Marc Levinson
2016
114
Modified Atmosphere and Active Packaging Technologies (Contemporary Food Engineering) Ioannis Arvanitoyannis
2012
115
The Science and Technology of Flexible Packaging: Multilayer Films from Resin and Process to End Use (Plastics Design Library) Barry A Morris
2016
116
Packaging Design: Successful Product Branding From Concept to Shelf Marianne R. Klimchuk, Sandra A. Krasovec
2013
117
Brand Protection, Security Labeling and Packaging: Technologies and strategies for optimum product protection Jeremy Plimmer
2016
118
Cartons, Crates and Corrugated Board: Handbook of Paper and Wood Packaging Technology, Second Edition Diana Twede, Susan E. M. Selke, David Shires
2014
119
Food Packaging Science and Technology (Packaging and Converting Technology) Dong Sun Lee, Kit L. Yam, Luciano Piergiovanni
2008
120
Fundamentals of Packaging Technology-FOURTH EDITION Walter Soroka
2009